Skrivelse: Ombildning, demokrai och nycklar

TILL DE ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSBOLAGEN från

Rasmus Klockljung – Hässelby- Grimsta mot ombildning, Cicci Herrström, Rågsved mot ombildning, Fredrik Cerha och Charlotta Halleröd – Hökis mot ombildningar, Sandra Mandell – Norra Järva Stadsdelsråd, Anders Abramsson – Fagersjö mot ombildningar, Macarena Olmos Ducant, Helena Olsson, Anders Westholm, Monika Masser, Anna Rost – Västertorp mot ombildning, Nabila Abdul Fattah och Paloma Winneth – 127 tillhör oss, Viktor Arnell – Rinkeby mot ombildningar, Rasmus Fleischer – Bagis mot ombildning, Elin Gauffin – Nätverket Rädda Hyresrätterna

Vi företräder Nätverket Rädda Hyresrätterna och lokala nätverk i alla 11 stadsdelar som har fått erbjudanden om att ombilda hyresrätt till bostadsrätt. Flera av oss är aktiva i Hyresgästföreningen eller har nära band med Hyresgästföreningen. Det motstånd som finns mot ombildningar i Stockholm är samordnat i våra nätverk.

Vi vill påtala ett akut demokratiproblem som vi vill att ni så fort som möjligt löser.

Fortsätt läsa ”Skrivelse: Ombildning, demokrai och nycklar”

Bostadsvrålet

Bostadsvrålet samlade hyresaktiva från hela landet och även från andra länder. Många talade om den lokala aktivismen som kan nå mycket långt. Cicci Herrström, Fredrik Cerha och Ida Guldbrandsen talade väldigt konkret och insatt om sina erfarenheter från Rågsved om Ombildning, Hökis mot Ombildning och Bagis mot Ombildning.

Bostadsvrålet ställde sig bakom uppropet från Hyresgästföreningen Region Väst, företrädda av Kristofer Lundberg och Sara Juiniquina Svensson, som manar till en riksomfattande kamp mot marknadshyror och Januariavtalet.

Det antagna uppropet på Bostadsvrålet

Aldrig tidigare har hotet mot det nuvarande hyressättningssystemet varit så allvarligt som idag. Detta under en regering som gjorde nej till marknadshyra till en huvudfråga i valet.
Marknadshyror skapar inte fler bostäder, utan fördjupar klyftorna i samhället.
Med anledning av det så kallade januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna är nu hotet mot hyressättningssystemet med marknadshyra inte längre en isolerad fråga, utan en del av ett större systemskifte.
Samtidigt växer hotet mot hyresrätten som boendeform i kommunerna där en politik för ombildningar och utförsäljning av allmännyttan breder ut sig, där hyresgäster skuldsätts eller stora internationella riskkapitalbolag ser möjlighet till snabba vinster på bekostnad av hyresgästernas hälsa, välmående och ekonomi.
Detta kombinerat med att allmännyttan blivit allt mer idélös och krokar arm med de privata fastighetsägarna avslöjar vilken ny period vi befinner oss i med en allt mer aggressiv motpart.
Historiskt sett när allmännyttan växte fram var bostadspolitiken en central del av den statliga välfärdspolitiken och en integrerad del i såväl den ekonomiska politiken som arbetsmarknadspolitiken.
Vi måste återgå till detta, men det är bara möjligt under trycket av en massiv och tydlig hyresgäströrelse.

Runt om i landet reser sig hyresgästkollektivet mot chockhöjda hyror, renovräkningar, ombildning och utförsäljning, för upprustning på de boendes villkor och kommunalisering av privata slumvärdar.
Men det är isolerade öar av protester som nu behöver samordnas i en landsomfattande protestdag.
Förutsättningarna för en massiv proteströrelse för hyresrätten finns i opinionen och behöver organiseras.
Kraften till förändring växer underifrån, i bostadskvarteren och trappuppgångarna. Kraften finns i husen men vi måste flytta ut den till gator och torg.
Bara en utåtriktad rörelse med massmöten och demonstrationer kan tvinga regeringen och fastighetsägare på reträtt i dessa avgörande frågor.

Vi behöver ta kampen för att bostadspolitiken på nytt ska bli en självklar del av välfärdspolitiken, där kommunerna på nytt på uppdrag av staten tar sitt bostadsförsörjningsansvar med en social bostadspolitik.
Vi uppmanar Hyresgästföreningen att organisera massmöten och en landsomfattande protestdag som starten på en landsomfattande bostadsuppror mot marknadshyra, ombildning och utförsäljning.

Antagits av Hyresgästföreningen Västra Sverige, februari 2019
Antaget på massmöte med 700 hyresgäster i Göteborg, mars 2019
Antaget på Bostadsvrålet, september 2019

Tillägg:
Vi har ingen tid att förlora, utlys ett datum.

Demokratisk skandal under uppsegling

Nyckelbrickor – skandalen med det ensidigt är ja-sidan som kan komma ut i alla trappuppgångar växer. Bostadsföretagen använder sina anställda för att dela ut ombildningsinformation i alla brevlådor. Mäklare och bostadsrättsföreningar kommer in i portarna för att påverka hyresgästerna men de lokala nätverken i alla stadsdelar som vi känner till har problem med att komma in i trappuppgångar för att sätta upp affischer, dela flygblad i brevlådorna och knacka dörr. Det finns ett politiskt beslut på att hyresgästerna ska ta ställning till om de vill ombilda eller inte. Då måste de kunna få tillgång till information om att inte ombilda och stanna som hyresgäster i allmännyttan. De som ska sprida information mot ombildning saknar väldigt ofta nycklar/blippbrickor/portkoder.

Det förekommer att bovärdar vägrar att ge ut blippbrickor mm till nej-sidans aktivister vilket vi anser är fel. Det hänvisas ibland till att förtroendevalda inom Hyresgästföreningen kan kvittera ut blippbrickor men det förekommer också att dessa förvägras brickor. Det förekommer att förtroendevalda inom hyresgästföreningen vägrar medverka i nej-kampanjen. Det förekommer att det inte finns någon förtroendevald inom hyresgästföreningen.

Lösningen på detta är att de lokala nätverken som är de som jobbar mot ombildning i stadsdelarna får tillgång till en uppsättning blippbrickor för hela området som gäller tills ombildningsprocessen är över. Dessa brick/nyckel-ansvariga personer kan utses demokratiskt av nätverken i samarbete med Hyresgästföreningen.

Nätverket Rädda Hyresrätterna har tillsatt en arbetsgrupp som kommer:

 1. Göra ett sista försök att få Hyresgästförening att lösa frågan, centralt med alla tre bostadsföretag. En lösning som vi godtar är en lösning som är praktisk genomförbar för de nej-aktivister som redan idag ägnar hundratals timmar av ideellt arbete av sin fritid för att rädda hyresrätterna.
 2. Kontakta den politiska styrningen av företagen som försatt oss i den här situationen.
 3. Kontakta media. Detta kommer ske ganska snart om inte frågan löser sig.
 4. Dra igång en kampanj som mobiliserar stockholmarna att kräva att den process som i värsta fall kan leda till att värden för miljontals kronor går ur alla stockholmares händer för att gynna några privatpersoners ägande åtminstone sker under de mest basala demokratiska premisser. Att de som vill engagera sig i att försvara det allmänna har chans att göra detta trots att vi får göra detta helt ideellt medan vår motståndare öser miljoner över anställda att utföra sitt lobbyarbete.

Ett lokalt möte!

Det allra bästa är att sätta upp nej till ombildningsnätverk så lokalt som det bara går. Och därifrån samverka med andra kvarter. Nu börjar brf och konsulter komma igång och de kommer använda lugnet som sommaren ger, informella samtal vid grillen och så vidare. Så kan vi bilda ett lokalt nätverk innan semestern, om än litet, så är det värt.

Några lärdomar från tidigare möten: 1. de som kommer till ett möte som är annonserat mot ombildning behöver tydliga (vilket inte är en motsättning till sakliga) argument för att tacka nej till bostadsrättsombildning och ja till att stanna i allmännyttan. Detta inte bara för sin egen skull utan för att de ska kunna föra budskapet vidare till sina grannar.

2. Mötet måste på plats påbörja den lokala organiseringen. Ta in kontaktuppgifter (mail och telefonnummer) från alla som är mot ombildning för att starta ett lokalt nätverk (facebook funkar inte för ganska många). Be alla som är där att själva skriva på nej-intresseanmälningar samt att ta med sig buntar med nej-intresseanmälningar för att samla in fler namn.

Allt det här kan verka självklart speciellt som att många av oss aktiva är vana organisatörer. Men det är i själva verket ganska svårt dels på grund av många andra hyresgästers ovana vid organisering nu för tiden och dels när det ”hettar till” (t ex att brf-are kommer till mötet och ställer till lite oordning). Så viktigt att ha gjort en tydlig arbetsfördelning bland de som håller i mötet i förväg. Bra om minst en person koncentrerar sig på att ta in kontaktuppgifter från besökare.

Det finns ytterligare en aspekt i den lokala organiseringen. De som verkligen inte vill ha ombildningen behöver dela insikten med oss att det kräver mer än bara det egna ställningstagandet. Det kräver lokal organisering.

Breven från bolaget – vad gör vi?

Den här manualen kommer från Bagarmossen och går utmärkt att använda överallt.

Hej bagisbor! Nu har staden gått ut med sina erbjudanden om “möjlighet att ombilda”. För vissa av oss är det en lättnad att våra fastigheter inte omfattas, men för många är det ett tungt besked att deras hem nu återigen riskerar ombildning. Hur tungt det än känns – ge inte upp!
Vi vill påminna om att vi i förra omgången lyckades stoppa drygt hälften av ombildningsförsöken – och denna omgång är vi mycket mer förberedda och organiserade. Vi är många som vill ha en ett gott boende för alla – inte bostadskarriär för de resursstarka.
Här är några förslag på vad du kan göra nu:

 • Uppdatera i information om din fastighet här: // länk till google docs över Bagarmossen, status för olika fastigheter //
 • Gå med i någon av grupperna som finns för lokal kvarters-organisering, du hittar länkar till respektive grupp längre ned
 • Börja med att planera för dörrknackning där ni kan prata med era grannar om situationen och samla in namnunderskrifter mot ombildning (det finns en mall för namnunderskrifter här i gruppen). Det gäller att försöka förhindra bostadsrättsföreningen från att få 50 procent av hyresgästerna att skriva på sin intresseanmälan.
 • Försök få en överblick om det finns en aktiv bostadsrättsförening i er fastighet
 • Prata även med dina grannar i vardagen, fråga hur de tänker och sprid information om vad en ombildning innebär och kan få för konsekvenser (information och material finns i här gruppen)
 • Gå till Stadsdelsnämndens möte torsdagen den 23 maj i Skarpnäck och ställ frågor / berätta för politikerna vad deras beslut innebär för dig
 • Delta eller gå förbi Bagis mot ombildnings sektion på Bagis megaloppis nu på lördag (25/5) & hjälp till att dela ut flygblad
 • Bolla idéer & sök stöd på OmbildningsCafet som arrangeras av Hyresgästföreningen nu på söndag 26 maj mellan kl 15-17 på Svartågatan 19.
 • På OmbildningsCafet kan du även köpa en “Bagis för hyresrätt” banderoll som du kan hänga upp på din balkong eller fönster. Det finns även klistermärken”Nej till ombildning” för dörrarna.
 • Maila politikerna i stadshuset, framförallt MP men även andra, om vad deras beslut innebär för dig och hur det känns att ha ett hem som är till salu – uppmana dem att Rädda allmännyttan i Stockholm.

Även du som bor i en fastighet som inte kan ombildas är viktig – ju fler vi är som engagerar oss för allmännyttan – desto starkare blir vi!
Vi planerar för nästa gemensamma möte för nätverket, preliminära datum är kvällstid den 11 eller 12 juni, alternativt förmiddagen den 2 juni. Vi återkommer med mer information så fort vi kan.

Sådan här propaganda lägger Stockholm stad våra skattepengar på. Illa illa.


Kontaktuppgifter till politiker i Stockholm stadhttps://www.centerpartiet.se/lokal/stockholmsregionen/stockholms-stad/startsida/kontakt
https://www.fistockholm.se/vra-politiker/
https://stockholm.liberalerna.se/kontakt/
http://wp.kristdemokraterna.se/stockholm/stadshus/politiker-stadshuset/
https://www.mp.se/stockholm#contact
https://moderaterna.se/stockholm/stadshuskansliet
https://socialdemokraternaistockholm.se/kontakta-oss/stadshuset/
http://stockholmsstad.vansterpartiet.se/kontakt/