SKRIV UNDER! Mot suspenderingar

Upprörande nog har styrelsen för Hyresgästföreningen Region Väst – som tidigare var en motor i den radikala hyreskampen – valt att suspendera BRITTA BRUS och MAHASTI HASHEMIEH.

Alltså samma Britta och Mahasti som är valda till Nej till marknadshyras samordningsgrupp!!!

Det har väl inte undgått någon att det är Britta och Mahasti som organiserat de senaste halvårets hyresdemonstrationer i Göteborg, som alltså inte skulle ägt rum utan dem. Hyres-pampar i Regionstyrelsen suspenderar nu Britta och Mahasti från samtliga uppdrag de är valda till inom Hyresgästföreningen. Det som är mest allvarligt är att de då inte kan förhandla renoveringshyrorna i bostadsbolaget Poseidon med 28000 hyresgäster. I de 15 renoveringsobjekten hade Britta och Mahasti stått för linjen att följa stämmobeslutet om alternativ med nollhyra vid renoveringar (ingen hyreshöjning). Detta hårdnackade motstånd mot fastighetsbolagens vinstiver är tyvärr inte uppskattat inom Hyresgästföreningens ledning.

Vi som vet att det behövs mer av hyreskamp – inte mindre – behöver därför systerligt protestera mot dessa försök att tysta oss. DU KAN ENKELT HJÄLPA TILL genom att skriva under på denna namninsamling,

 samt att be alla du känner att göra detsamma

HÄR:

https://www.mittskifte.org/petitions/stoppa-suspenderingar-av-vara-hyreskampar

Vi går med i klimatkampen

Redan tidigare har vi gjort kopplingen att bostadspolitiken hör hemma i klimatkampen. Det handlar om att allmännyttig hyresrätt är det klimatvänligaste boendet, att det behövs statliga subventioner för byggandet av klimatanpassade passivhus, att klimat och miljö kräver varsamma renoveringar, närmiljöns inverkan på människors hälsa och mycket mer. 

Därför var det ett givet steg för samordningsgruppen att ansluta nätverket till Stockholm plus 50 – som är en samling för klimat- och miljörörelsen. Tillsammans med Fridays for Future, Extinction samt den internationella rörelsen kommer klimataktivister protestera på gator och torg i Stockholm 1 – 3 juni i samband med en FN konferens som hålls här.

Bostadspolitisk plattform valåret 2022

RÄDDA HYRESRÄTTEN

BOSTAD ÅT ALLA ÄR EN SOCIAL RÄTTIGHET, INTE EN HANDELSVARA!

 1. Nej till marknadshyra och höjda hyror

– Hyrorna är redan för dyra. Hyreskamp mot höjda och marknadsanpassade hyror.

– Stopp för renovräkningar och onödiga standardhöjande åtgärder vid renoveringar. Nollalternativ på riktigt, ja till underhåll, energibesparingar och skattefria underhållsfonder.

 1. Stoppa alla ombildningar, utförsäljningar och bostadsspekulation

– Lag mot bostadsspekulation. Kapitalplacerare ska inte tillåtas spela monopol med våra hyresrätter. Samhället ska ta över bostadsbolag som gör stora vinster på hyresgästernas bekostnad och missköter sitt bestånd.

 1. Statens diskriminering av hyresrätter jämfört med ägt boende måste upphöra

– Boende i villor och bostadsrätter gynnas idag med tusentals kronor i månaden jämfört med hyresrätter av samma storlek. Den slopade fastighetsskatten på stora villor och subventioner som ROT- och ränteavdrag är pengar som istället behövs för att  bygga bort dagens hemlöshet och trångboddhet.

 1. Återupprätta Allmännyttan

Allmännyttan ska befrias från vinstkrav, åter vara hyresnormerande och ha hyresgästdemokrati på riktigt.

 1. Bygg hyresrätter för bostad åt alla med bra standard och skäliga hyror i allmän regi

Statliga byggsubventioner och allmännyttiga byggbolag i ett nytt miljonprogram för att bygga bort bostadsbristen, renovera och klimatanpassa.

– Återinför investeringsstöd.

 1. Klimatomställ bostadspolitiken

– Värna om närmiljö och barnperspektiv genom att bygga och renovera varsamt. 

– Flerfamiljshus i en klimatsmart stads- och trafikplanering är nyckeln till ett energieffektivt och klimatneutral boende.

– Allmännyttiga bostäder och gemensam välfärd är grundstenar i bygget av ett tryggt, rättvist och hållbart samhälle.

Nu är vi igång igen – stor uppslutning och nytt namn!

Tack alla som gjorde upptaktsmötet för 2022 så lyckat. Vi var över 120 personer som deltog på zoom. Det viktigaste beslutet på mötet var att driva en bostadspolitisk kampanj – Rädda Hyresrätten – under detta valår för att stoppa ytterligare hot om marknadshyra och rädda hyresrätten. Vi byter namn till

Nätverket NEJ TILL MARKNADSHYRA – JA TILL EN SOCIAL BOSTADSPOLITIK

Eva Fee från Hyresgästföreningen Södermalm startade med att ge en överblick över det bostadspolitiska landskapet under detta valår. Läs hennes tal genom att klicka HÄR

Marie-Louise Folkman berättade om Hyresgästföreningen Stockholm Sydosts kampkalender med medföljande torgmöten. Klicka HÄR för att ladda ner flygbladet till det första torgmötet som är lördagen den 29 januari kl 13:00 i Farsta

Mahasti Hashemieh gav en mycket lärorik presentation där väldigt viktiga fakta underbygger våra främsta politiska krav. Ladda ner presentationen HÄR

Därefter följde en livlig diskussion. Vi kommer att fortsätta diskutera förslaget till bostadspolitisk program på nästa stormöte som är den 1 februari. Läs förslaget HÄR

Stormötet beslutade om denna verksamhet:

 • Bedriva en Bostadspolitisk kampanj under valåret 2022 för att lyfta fram vikten av en social bostadspolitik och rädda hyresrätten.
 • Byta namn till nätverket Nej till marknadshyra – Ja till en social bostadspolitik
 • Ordna en protestdag över så stora delar av landet den 9 april på detta tema
 • Skriva ett öppet brev till politikerna med raka frågor om bostadspolitiken
 • Sprida ett uttalande med vårt nya bostadspolitiska program till så många föreningar som möjligt att anta, t ex på årsmöten

Stormötet valde en samordningsgrupp bestående av: Eva Fee, Sandra Mandell, Arne Johansson, Ilhan Kellecioglu, Elin Gauffin, Maria Lavander, Britta Brus, Pierre Krus och Mahasti Hashemieh

Det bostadspolitiska läget

Det är valår i år. Hur det går i valet är helt avgörande för hyresrätten och för nuvarande och framtida hyresgäster. De sista resterna av 1900-talets sociala bostadspolitik kan utplånas om de borgerliga partierna och SD vinner valet. Vi kan vänta ännu mer marknadsfrihet där plånboken avgör, segregeringen ökar och de fattigaste får social housing. Men det finns också en väg tillbaka till den sociala bostadspolitiken.

Fortsätt läsa ”Det bostadspolitiska läget”

Stormöte 19 jan 2022

Inbjudan till stormöte den 19 januari 2022 – kl 18:00 

Mötet är öppet för alla hyresaktivister som vill diskutera kampen för en social bostadspolitik under valåret 2022. Vårt förslag är att vi ordnar en riksomfattande protestdag lördagen den 9 april. 

Mötet kommer att diskutera de mest brinnande problemen för landets hyresgäster. Utifrån denna diskussion kommer vi att formulera frågor som vi kommer att ställa till riksdagspartiernas bostadspolitiska talespersoner.

Ett närmare upplägg av mötet kommer vecka 2.

Var god och anmäl ditt intresse för mötet genom att maila nejtillmarknadshyra@gmail.com

Viktiga frågor inför 2022

Utförsäljningar, Ombildningar – regeringens förslag med bostadslån för unga

Fortsätt läsa ”Stormöte 19 jan 2022”

Nyårsdikten från hyresaktivisten

Vi ser hur hyresrättsinnehavares intressen mer och mer trycks bort från spelplanen, utan minsta tanke på gamlingarna och barnen, de får klara livhanken bäst de kan,

En efter en de starka rösterna i tystnad, mals ner i kvarnar penga- och maktlystnad

Om du inte hajar kommer ombildningshajar. Fundamentet i vårt folkhem står och svajar, organisering ajabaja, missnöjesröster pajar

Nästa generation står på tur, nu är det milleniebarnen som blir lur

-ade på konfekten, lockas med i bolånesekten, snart kommer indrivningsknekten och de får hoppa runt på rivningskontrakten, helt galet-, medans storkapitalet håller takten, skapar pakten, leder nästa klunga till slakten -tack för fria frakten till dem som sitter på makten de som håller vakten.

Plötsligt efter lång väntan stiger räntan, de förbrukade konsumenterna skyfflas ner i schakten.

Media fylls av meningslösa debatter det brutalliberala budskapet med sänkta skatter och en rasistisk agenda kan inte få skeppet att vända. Lockelse om snabba klipp låt dig inte bländas. För att tjäna några hundra tusen kan hundra års kamp och våra rättigheter skändas,

Nu när alla skeppen är brända, en uppmaning vill jag sända:

Det är vi själva som måste få det att hända!

// Britta Brus