Frågor och svar om marknadshyra

Fråga: Vad är marknadshyror?

Svar: Det är när bostadsföretagen själva sätter hyrorna utan att förhandla med hyresgästerna. Det är som om företagen inte skulle behöva förhandla lönerna med fackföreningar. Det skulle leda till lägre löner. Marknadshyra leder det till 

  • högre hyror
  • högre vinster för bostadsbolagen
  • mer bostadsspekulation
  • mattan dras undan fötterna på hyresgästernas organisering vilket leder till en rad följdförsämringar. Sämre avtal, underhåll, inflytande osv
  • fler vräkningar och social utsatthet
  • större trångboddhet
  • ökad fattigdom, då hyresgäster redan utgörs av högre andel lågavlönade
  • hyresrätten som boendeform hotas

Fråga: Vilka vill ha marknadshyra?

Fortsätt läsa ”Frågor och svar om marknadshyra”

Plattform för Nej till marknadshyra

PLATTFORM FÖR NEJ TILL MARKNADSHYRA – vad kampanjen står för

Det senaste året har präglats av kriser och bakslag med förödande konsekvenser för människors hälsa och välmående.Trots att marknadslösningar har visat sig vara en viktig orsak till hälsokrisen ser vi med häpnad hur regeringen och januaripartierna försöker driva igenom en ny jättestor förändring: nya steg mot marknadshyror. Det här är riktigt allvarligt och måste stoppas.

I januariavtalet (med stöd av S, Mp, C och L) finns kravet på att marknadshyror ska införas i nybyggnation samt krav på att öka lägesfaktorns betydelse i hela bostadsbeståndet. En utredning och en kommission är tillsatt för dessa uppdrag med slutdatum 31 maj och 30 juni.  

Fortsätt läsa ”Plattform för Nej till marknadshyra”

Öppet brev till bostadsminister Märta Stenevi

Öppet brev till bostadsminister Märta Stenevi! 

Vi kräver en ny bostadspolitik som bygger på den mänskliga rättigheten till en god bostad och hållbar miljö! Det pågår just nu en massiv mobilisering bland landets hyresgäster. Ett hundratal lokalgrupper är aktiva i kampanjen “Nej till marknadshyra” för att fylla den 18 april med coronasäkra protester över hela landet. 

Det senaste årets erfarenheter har gjort det tydligare än någonsin hur skadligt det är med trångboddhet, hemlöshet, bostadssegregering och så kallade marknadslösningar. Men det är just det som föreslås – av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna i och med den så kallade januariöverenskommelsen.

Att införa marknadshyror i nyproduktion och att öka lägesfaktorns genomslag, dvs att medvetet höja hyrorna kraftigt i “attraktiva” områden, innebär ökad segregering och sämre livsmiljö för alla. Marknadshyror slår hårt mot oss hyresgäster på mer än ett sätt. I en rapport som Hyresgästföreningen tagit fram visar siffrorna på att marknadshyror skulle kunna innebära hyreshöjningar på mellan 30-50% beroende på hyresrättens storlek. Dessutom skulle marknadshyror innebära att hyresgästerna förlorar alla möjligheter att vara med och påverka hyrorna. Dessa kommer istället sättas utifrån marknadens vinstkrav.

Det råder en stor bostadsbrist i Sverige. Utbudet av hyresrätter är mycket lägre än efterfrågan. Varken erfarenheter eller forskning visar att marknadshyror ger ökat bostadsbyggande. Idag finns ca 213 000 ungdomar som ofrivilligt tvingas bo kvar hemma pga bostadsbrist. Chanserna till en hyresrätt för dessa ungdomar kommer inte öka om marknadshyror blir en verklighet. Dessutom utgörs boendekostnaden redan idag ungefär 25-35% av genomsnittssvenskens inkomst efter skatt för de som tursamt nog har ett förstahandskontrakt och redan 50% av inkomsten eller mer för andrahandskontrakt, svartboende, plats på bostadshotell mm. Det innebär att Sverige ligger topp fem i EU sett till hur stor del av vår inkomst vi måste lägga för att ha tak över huvudet. Den procentsatsen kommer öka om marknadshyror blir verklighet. 

Marknadshyror är även ett hot mot landets pensionärer som knappt klarar hyran idag, mot kvinnor som tvingas fly en våldsam man och mot alla som vill separera. Inte minst är förslagen ett hot mot klimatpolitiken eftersom själva hyresrätten som boendeform hotas med marknadshyror. Hyresrätten är idag den mest klimatvänliga boendeformen. 

Vi hyresgäster kräver rätten till tak över huvudet för en rimlig hyra. Men det är inte bara en fråga för oss som idag bor i hyresrätt. Det är en ödesfråga för hela samhället. Manifestationerna den 18 april är bara en början på den kamp om bostadspolitiken som kommer att föras inför valet 2022. Det finns en stor opinion mot marknadshyra och det bör alla politiska partier vara medvetna om. 

Antaget på stormöte i Kampanjen Nej till Marknadshyra 18 mars 2021

Uttalande – nej till marknadshyra

UTTALANDE – att anta på t ex ett årsmöte för att ansluta till kampanjen:

Stoppa marknadshyra
Två år har gått sedan januariavtalet slöts. Planerna på fri
hyressättning i nyproduktion har öppnat ett nytt kapitel i svensk
politik.
Fri hyressättning leder till marknadshyra när hyresvärdar kan välja
bort att förhandla om hyran.
Men motståndet har opinionen med sig, marknadshyra saknar
folkets stöd. Människor är väl medvetna om att marknadshyra
kommer innebära högre hyra och sämre trygghet vilket fördjupar
segregationen.
Nu pågår ett arbete som kan leda till lagstiftning om fri
hyressättning. Men vi sätter nu stopp!
Hyresgäster över hela landet har gått samman i nätverk, föreningar
och intresseorganisationer.
Vi ansluter till kampanjen Nej till marknadshyra med höjdpunkten
protestdagen den 18 april.

Vi uppmanar alla hyresgäster, föreningslivet i bred bemärkelse, folk-
och arbetarrörelsen att resa motstånd.

Tillsammans ska vi stoppa hotet om marknadshyra.

nejtillmarknadshyra@gmail.com

Nej till marknadshyra är igång

Stormötet 19 januari blev en jubelstart för kampanjen Nej till marknadshyra. Som förväntat är intresset stort att engagera sig, 170 stycken anmälde sitt deltagande innan på mail – och över 140 personer deltog på hela eller delar av mötet, från 21 olika kommuner.

Det roligaste med mötet var alla fantastiska idéer som kom fram på hur kampanjen ska gå till. Det viktigaste nu är att det skapas så många lokala arbetsgrupper som möjligt som kan börja planera inför den gemensamma protestdagen 18 april.

Vi i den centrala arbetsgruppen kommer ordna med gemensamma material, strukturer mm som en kan använda. Den här hemsidan kommer att användas för att lägga upp material och nyheter.

Gå med i kampanjen Nej till marknadshyra genom att maila till nejtillmarknadshyra@gmail.com

Inbjudan till stormöte 19/1 2021

NEJ TILL MARKNADSHYROR

Året har präglats av kriser och bakslag med förödande konsekvenser för människors hälsa och välmående. Vi tre aktiva nätverk, Nätverket Rädda Hyresrätterna, Norra Järva Stadsdelsråd och 18 aprilkommittén, bjuder nu in till ett stormöte den 19 januari för att vi alla ska dra upp kampanjplanen för att stoppa nästa hot: marknadshyror. 

Tisdagen 19 januari kl 18:00 – 21:00 blir uppstarten för motståndsvåren 2021. Vi riktar in oss mot marknadshyror men ser också sambandet med arbetsrätten och välfärden i stort.

Oavsett Covid19 krävs nu ett myller av motstånd och maximal aktivitet för att ändra utgångsläget under våren. Digitala kampanjer, uppvaktningar, möten, flaggningar, hundratals smådemonstrationer  samt gemensamma protestdagar. 18 april är ett datum som är satt sedan tidigare. 

I januariavtalet (S, Mp, C och L) finns kravet på att marknadshyror ska införas i nybyggnation. Den utredare som regeringen har tillsatt, Sophia Mattsson-Linnala tidigare vd för Rikshem, pratar inte alls bara om nybyggnad utan om lägesfaktorns genomslag i hyressättningen (DN 200908). Utredningen ska lägga fram sitt förslag i slutet på april/början på maj 2021.

Hyror i nybyggnation sprider sig till hela beståndet, inte minst genom hutlösa hyreshöjningar efter renoveringar. Marknadshyror kan leda till 30 – 50 procentiga hyreshöjningar, både i innerstad som ytterstad. Bostadsbolagens omättliga hunger visas i att de mitt under pandemin genomfört vräkningar och yrkat på kraftigt höjda hyror. När marknaden själv ska sätta hyran utan förhandling med Hyresgästföreningen undergrävs organiseringen av hyresgäster och försämringarna multipliceras.

Marknadshyror kommer inte att leda till fler bostäder. Det kommer endast leda till större vinster för bolagen och mer spekulation med våra hem.  Det får inte gå som med arbetsrätten. Hotet om marknadshyror måste stoppas. 

LAS-förhandlingarna, men även Allbolagen 2010 som bäddat för läget idag, visar att det går inte att stoppa sådana här allvarliga hot med enbart förhandlingar och kompromisser. Det måste till masskamp underifrån för att pressa politikerna att backa. De politiker som driver igenom marknadshyror kommer inte bli populära i nästa val. 

Om du vill bidra aktivt – boka då in 19 januari redan nu. Individer, hyresgästföreningar, nätverk, fackföreningar, politiska organisationer och andra organisationer är välkomna. Diskutera gärna detta i din lokala förening reda nu i december/januari!. Är du dessutom intresserad av att förbereda stormötet, ta fram förslaget till mötesupplägg, politisk plattform och kampanjplan hör gärna av dig för att ingå i arbetsgruppen. 

Nu slår vi tillbaka! Varmt välkommen!

Anmäl ditt eget och eventuell förenings deltagande den 19 januari på mailadress 

nejtillmarknadshyra@gmail.com

Zoom-koder och dagordning skickas ut närmare inpå till de som anmält sitt deltagande.

Kontaktpersoner,

Elin Gauffin, Nätverket Rädda Hyresrätterna

Maria Lavander, Nätverket Rädda Hyresrätterna

Sandra Mandell, Norra Järva Stadsdelsråd

Arne Johansson, Norra Järva Stadsdelsråd

Lisbeth Pipping, 18 aprilkommittén,

Kristofer Lundberg, 18 aprilkommittén,

Protestdagen mot marknadshyra

Nätverket Rädda Hyresrätterna ordnade ett torgmöte den 12 september med rubriken NEJ till marknadshyror – JA till välfärden. Här är vårt uttalande i frågan, sedan följer bilder från Sergels torg i Stockholm och även från andra delar av landet där andra nätverk ordnade, framförallt 18 aprilkommittén. På Nätverket Rädda Hyresrätternas facebooksida finns en livesändning från hela torgmötet och de 10 talarna (se längst ner). Stort tack till alla som deltog på plats (70 – 100 personer sammantaget) och på livesändningen.

”Januariavtalets orättvisor med marknadshyror och bostadsspekulation kan inte accepteras. Den redan befintliga bostadskrisen där fler och fler trängts ut genom ombildningar och skyhöga hyror riskeras förvärras om planen med införandet av marknadshyror genomförs. Regeringen har tillsatt en utredning om marknadshyra som ska vara klar 31 maj 2021 men vi alla hyresgäster, arbetare och låginkomsttagare behöver sätta stopp för det.
Coronapandemin har blottlagt de ökade samhällsklyftor där inte minst boendesegregering har spelat en tragisk roll. Otillräckliga satsningar på skolor, vård och omsorg har lämnat välfärden oerhört sårbart. Vinstdriften i välfärden som har cementeras i o med januariavtalet har underminerat välfärden och tryggheten just för samhällets mest utsatta. Samtidigt ska även anställningstryggheten urholkas genom försämrings i LAS. Detta får inte står oemotsvarad. Den 12 september säger vi NEJ till marknadshyror – JA till välfärden!”

Sergels torg, Stockholm
Sergels torg Stockholm
Gamlestaden – Göteborg
Kristofer Lundberg, en av talespersonerna i 18-april kommittén, Järntorget
Alingsås
Luleå
Uppsala

I Stockholm var våra talare:

Sandra Mandell, Nätverket Rädda Hyresrätterna
Viktor Risling, Seko Stockholm styrelse
Henry Nilsson, Förhandlningsdelegationen Stadsholmen, Hyresgästföreningen
Katja Raetz, En annan vård är möjlig
Houria Bzioui  kampanjen Hembla Helvetet
Julia Engström, Rusta Upp Jordbro 
Arne Johansson, Norra Järva Stadsdelsråd

Samt extratalarna på plats

Carola från kampanjen mot renovräkning i Hagalund, Eva om de tio hyresgästföreningarnas politiska program samt Naser från fem iranska exilgruppers stöd till arbetarkamp i både Iran och Sverige. Elin var konferencier.

Fler bilder och tal landet runt se här: https://www.facebook.com/nejtillmarknadshyror/

RH bakom Kämpande Förening

Den 15 februari möttes Nätverket Rädda Hyresrätterna p ånätverksmöte för att diskutera och anta uppropet Kämpande Förening. Det är en upprop som protesterar mot Hyresgästföreningens förbundsstyrelse har avstängt regionstyrelsen för Västra Sverige. Detta är kraven i uppropet:

– Största möjliga uppslutning i protestdagen mot januariavtalet och marknadshyror den 18 april i så stora delar av landet som möjligt.

– Att regionstyrelsen Västra Sverige ges full uppbackning i att genomföra sin kampanjplan mot marknadshyror den 18 april. De är en drivkraft för alla föreningar och rörelser i landet som verkar mot januariavtalets fruktansvärda orättvisor (varav några av de värsta förutom marknadshyror är försämrade turordningsregler, borttagen värnskatt, fortsatta privatiseringar och otillräckliga åtgärder för välfärden och klimatet samt slag mot asylsökande)

– Slut på hemlighetsmakeriet, pappren på bordet. De inom Hyresgästföreningen som eventuellt anklagas för något måste få veta – a) anklagas de för något? b) vad anklagas de för? c) vem leder utredningen d) hur ska utredningen gå till

– För en demokratisk och kämpande Hyresgästförening

HÄR finns hela uppropet

r skriver en förening under

HÄR skriver du under som enskild

Många på mötet gjorde kopplingar till den historia av uteslutningar som kantat Hyresgästföreningen Region Stockholm under 2000-talet. Det finns en oro för att förbundsstyrelsen nu återigen vill göra sig av med kritiska röster. De olika uteslutningarna i Stockholm är kanske var och en olika och det kan finns skäl till någon form av åtgärd i några fall, men den totala utkomsten har blivit att de främsta kritikerna till ”Stockholmshyra” – som har inslag av marknadshyra – har blivit uteslutna, och en gemensam faktor är att de som uteslutits inte fått reda på vilka fel som gjorts.

Därför är uppmaningen i uppropet att regionstyrelsen Västra Sverige måste ges full uppbackning i arbetet med protestdagen den 18 april mot marknadshyra en viktig faktor till Nätverket Rädda Hyresrätternas ställningstagande bakom uppropet liksom att uppropet kräver pappren på bordet. Att de som utreds informeras om vad de är misstänkta för, vem som ska leda utredning och hur den ska gå till. Av det som hittills framkommit finns det ingen rimlighet att stänga av någon och framförallt inte regionstyrelsen.

Mötet diskuterade också protestdagen mot marknadshyror den 18 april som i Välfärdsalliansens namn kommer att äga rum även i Stockholm. Nästa möte Nätverksmöte för Rädda Hyresrätterna blir den 30 mars.