Ståndpunkter

Den här hemsidan lånas nu ut av kampanjen Nej till marknadshyra. Plattformen för kampanjen Nej till marknadshyra och plattformen för demonstrationen 18 september finns under fliken Nej till marknadshyra. Närverket Rädda Hyresrätterna bildade Nej till marknadshyra tillsammans med andra grupper och koncentrerar sig just nu på denna kampanj. Här nedan följer de ståndpunkter som Rädda Hyresrätterna antog vid sitt bildande 2018.

Här är det upprop som antogs enhälligt på första stormötet i Husby 5 december 2018 där Nätverket Rädda hyresrätterna bildades:

Upp till kamp mot ombildningar och marknadshyror – för rätten till en bra bostad som vi har råd med

För många unga och äldre utan höga inkomster eller eget kapital är en hyresrätt fortfarande den enda chansen till en trygg bostad, som i klimatkrisens spår dessutom borde vara den mest gynnade. Ändå är ingen boendeform mera orättvist behandlad än dagens hyresrätter, jämfört med de ägda bostäder eller bostadsrätter som systematiskt favoriseras genom låga skatter och generösa avdrag.

När därför det nya blågröna styret i Stockholms stadshus vill ombilda och sälja ut allmännyttan i ytterstaden samtidigt som borgerliga riksdagspartier vill driva igenom “fria” marknadshyror, är detta ett oerhört hot mot Sveriges hyresgäster. Ytterst få ledande politiker har heller lyft ett finger mot de hutlösa hyreshöjningar efter ofta illa utförda renoveringar och de nyproduktionshyror som redan idag plogar för “marknadshyror”.

Att delar av allmännyttan redan tidigare har privatiserats och tillåtits bli bli feta spekulationsobjekt för världens största riskkapitalbolag, som Blackstone-ägda Hembla (f d D. Carnegie & Co), är ett skriande monument över bostadens förvandling från en social rättighet till en handelsvara.

Detta är en utveckling som vi lovar varandra att bekämpa. Vi kräver en ny social bostadspolitik med kraftigt ökat inflytande för hyresgästerna, som kan garantera allas rätt till goda och klimatsmarta bostäder med hyror som vi har råd med. Rika erfarenheter från tidigare strider mot ombildningar visar att ett målmedvetet motstånd också har goda möjligheter att vinna!

Vi som är samlade till stormötet Rädda hyresrätterna i Folkets Husby den 5 december 2018 uppmanar därför alla hyresgäster att tillsammans med Hyresgästföreningen och en lång rad nätverk och organisationer samordna en gemensam kamp:

– Mot marknadshyror, skamlösa renoveringshyror och alla försök att ombilda och sälja ut allmännyttan!

– För ett blandat boende, som prioriterar nya hyresrätter i de mest segregerade rika stadsdelarna!

– För en ny social bostadspolitik som bygger bort bostadsbristen, stoppar bostadsprofitörerna, sänker hyrorna och garanterar förbättrat underhåll med makt åt hyresgästerna!

– För en stärkt, demokratisk och klimatsmart allmännytta utan vinstkrav. Bostaden ska vara en social rättighet och inte en handelsvara!


Stormötet beslöt också bland annat att bilda en mail-lista och sidor på internet för informationsspridning – valde en samordningsgrupp – spikade datum för kommande protester; 12 december, 21 januari och 28 januari till att börja med.