Protestdagen mot marknadshyra

Nätverket Rädda Hyresrätterna ordnade ett torgmöte den 12 september med rubriken NEJ till marknadshyror – JA till välfärden. Här är vårt uttalande i frågan, sedan följer bilder från Sergels torg i Stockholm och även från andra delar av landet där andra nätverk ordnade, framförallt 18 aprilkommittén. På Nätverket Rädda Hyresrätternas facebooksida finns en livesändning från hela torgmötet och de 10 talarna (se längst ner). Stort tack till alla som deltog på plats (70 – 100 personer sammantaget) och på livesändningen.

”Januariavtalets orättvisor med marknadshyror och bostadsspekulation kan inte accepteras. Den redan befintliga bostadskrisen där fler och fler trängts ut genom ombildningar och skyhöga hyror riskeras förvärras om planen med införandet av marknadshyror genomförs. Regeringen har tillsatt en utredning om marknadshyra som ska vara klar 31 maj 2021 men vi alla hyresgäster, arbetare och låginkomsttagare behöver sätta stopp för det.
Coronapandemin har blottlagt de ökade samhällsklyftor där inte minst boendesegregering har spelat en tragisk roll. Otillräckliga satsningar på skolor, vård och omsorg har lämnat välfärden oerhört sårbart. Vinstdriften i välfärden som har cementeras i o med januariavtalet har underminerat välfärden och tryggheten just för samhällets mest utsatta. Samtidigt ska även anställningstryggheten urholkas genom försämrings i LAS. Detta får inte står oemotsvarad. Den 12 september säger vi NEJ till marknadshyror – JA till välfärden!”

Sergels torg, Stockholm
Sergels torg Stockholm
Gamlestaden – Göteborg
Kristofer Lundberg, en av talespersonerna i 18-april kommittén, Järntorget
Alingsås
Luleå
Uppsala

I Stockholm var våra talare:

Sandra Mandell, Nätverket Rädda Hyresrätterna
Viktor Risling, Seko Stockholm styrelse
Henry Nilsson, Förhandlningsdelegationen Stadsholmen, Hyresgästföreningen
Katja Raetz, En annan vård är möjlig
Houria Bzioui  kampanjen Hembla Helvetet
Julia Engström, Rusta Upp Jordbro 
Arne Johansson, Norra Järva Stadsdelsråd

Samt extratalarna på plats

Carola från kampanjen mot renovräkning i Hagalund, Eva om de tio hyresgästföreningarnas politiska program samt Naser från fem iranska exilgruppers stöd till arbetarkamp i både Iran och Sverige. Elin var konferencier.

Fler bilder och tal landet runt se här: https://www.facebook.com/nejtillmarknadshyror/

RH bakom Kämpande Förening

Den 15 februari möttes Nätverket Rädda Hyresrätterna p ånätverksmöte för att diskutera och anta uppropet Kämpande Förening. Det är en upprop som protesterar mot Hyresgästföreningens förbundsstyrelse har avstängt regionstyrelsen för Västra Sverige. Detta är kraven i uppropet:

– Största möjliga uppslutning i protestdagen mot januariavtalet och marknadshyror den 18 april i så stora delar av landet som möjligt.

– Att regionstyrelsen Västra Sverige ges full uppbackning i att genomföra sin kampanjplan mot marknadshyror den 18 april. De är en drivkraft för alla föreningar och rörelser i landet som verkar mot januariavtalets fruktansvärda orättvisor (varav några av de värsta förutom marknadshyror är försämrade turordningsregler, borttagen värnskatt, fortsatta privatiseringar och otillräckliga åtgärder för välfärden och klimatet samt slag mot asylsökande)

– Slut på hemlighetsmakeriet, pappren på bordet. De inom Hyresgästföreningen som eventuellt anklagas för något måste få veta – a) anklagas de för något? b) vad anklagas de för? c) vem leder utredningen d) hur ska utredningen gå till

– För en demokratisk och kämpande Hyresgästförening

HÄR finns hela uppropet

r skriver en förening under

HÄR skriver du under som enskild

Många på mötet gjorde kopplingar till den historia av uteslutningar som kantat Hyresgästföreningen Region Stockholm under 2000-talet. Det finns en oro för att förbundsstyrelsen nu återigen vill göra sig av med kritiska röster. De olika uteslutningarna i Stockholm är kanske var och en olika och det kan finns skäl till någon form av åtgärd i några fall, men den totala utkomsten har blivit att de främsta kritikerna till ”Stockholmshyra” – som har inslag av marknadshyra – har blivit uteslutna, och en gemensam faktor är att de som uteslutits inte fått reda på vilka fel som gjorts.

Därför är uppmaningen i uppropet att regionstyrelsen Västra Sverige måste ges full uppbackning i arbetet med protestdagen den 18 april mot marknadshyra en viktig faktor till Nätverket Rädda Hyresrätternas ställningstagande bakom uppropet liksom att uppropet kräver pappren på bordet. Att de som utreds informeras om vad de är misstänkta för, vem som ska leda utredning och hur den ska gå till. Av det som hittills framkommit finns det ingen rimlighet att stänga av någon och framförallt inte regionstyrelsen.

Mötet diskuterade också protestdagen mot marknadshyror den 18 april som i Välfärdsalliansens namn kommer att äga rum även i Stockholm. Nästa möte Nätverksmöte för Rädda Hyresrätterna blir den 30 mars.

Nej till marknadshyror

Den 5 februari hade Norra Järva Stadsdelsråd bjudit in till stormöte igen. Först fick vi se Expressen film och bostadsprofitörerna. Sen tog Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen Region Stockholm, till orda. Han var mycket tydligt. Vi måste protestera mot marknadshyror den 18 april. Mot hela januariavtalet, som är fel.

Ann-Margerethe Livh, Järva-föreningen och V, talade om marknadshyror som privatiseringar i sin värsta form. Lägenheterna på Järva kommer då bli 1000 – 2000 kronor dyrare per månad. ”Det här måste stoppas. Vi måste alla demonstrera mot det här”

Arne Johansson, Norra Järva Stadsdelsråd, hade många siffror på kapitalisternas vinster. När Vonovia köpte av Hembla nyligen så gjorde Hembla en vinst på 280 000 kronor per lägenhet. Vonovia ägs av Blackstock, som är nästan lika stora som Blackstone (Hembla). Arne tycket det var helt ofattbart att en socialdemokratisk regering hade slutit januariavtalet. Det måste rivas upp och S borde gå i opposition.

Seko Stockholms kommunikatör Monika Roll talade sedan för enat motstånd mot de marknadshyror som även drabbar fackets medlemmar och till försvar av tur­ordningsreglerna den 18 april.
– Även regeringens förslag att försämra anställningstryggheten hotar vår trygghet, sa hon och inbjöd till ett stormöte om detta i ABF-huset den 29 februari.

När diskussionen släpptes fri tog genast en riksdagsman Ola Möller, S, till orda. Han talade mot markandshyror men för januariavtalet. Många tyckte att han tog för stor plats, eftersom mötet skulle handla om hur vi ska mobilisera inför demonstrationen 18 april. Illyas, Ort till Ort, var moderator och tog till slut micken ifrån honom. Då blev några irriterade på det. Några gick ifrån mötet.

De flesta stannade. Elin Gauffin från Nätverket Rädda Hyresrätterna och Rättvisepartiet Socialisterna berättade om den chockerande nyheten att Hyresgästföreningens förbundsstyrelse stängt av hela Region Västra Sveriges regionstyrelse. De som initierat protestdagen 18 april – mot marknadshyror. Hon cirkulerade uppropet emot denna kupp.

Mötet fortsatte, andra tog upp om så väl motstånd mot kärnvapen som mot sprängningar. Att hela 110 personer kom, från så många föreningar, var på det stora hela en väldigt lyckad avspark för matchen mot marknadshyror.

Fas 2 i ombildningsmotståndet

Nu går ombildningskampen i Stockholm in i fas 2. Nu har 43 bostadsrättsföreningar lämnat in intresseanmälningar. Men det betyder inte att 50 procent av hyresgästerna i dessa fastigheter har anmält intresse för ombildning.

I till exempel Grimsta hade två jätteföreningar på sammanlagt 800 lägenheter fuskat och lämnat in intresseanmälningar, trots att de inte hade 50 procent. I andra föreningar har de boende fått ingen eller felaktig information och bara skrivit på för att få reda på ett pris. 
Nu samlas det lokala motståndet; även efter en inlämnad intresseanmälan finns det stora möjligheter att stoppa en ombildning. 

Fortsätt läsa ”Fas 2 i ombildningsmotståndet”

Skrivelse: Ombildning, demokrai och nycklar

TILL DE ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSBOLAGEN från

Rasmus Klockljung – Hässelby- Grimsta mot ombildning, Cicci Herrström, Rågsved mot ombildning, Fredrik Cerha och Charlotta Halleröd – Hökis mot ombildningar, Sandra Mandell – Norra Järva Stadsdelsråd, Anders Abramsson – Fagersjö mot ombildningar, Macarena Olmos Ducant, Helena Olsson, Anders Westholm, Monika Masser, Anna Rost – Västertorp mot ombildning, Nabila Abdul Fattah och Paloma Winneth – 127 tillhör oss, Viktor Arnell – Rinkeby mot ombildningar, Rasmus Fleischer – Bagis mot ombildning, Elin Gauffin – Nätverket Rädda Hyresrätterna

Vi företräder Nätverket Rädda Hyresrätterna och lokala nätverk i alla 11 stadsdelar som har fått erbjudanden om att ombilda hyresrätt till bostadsrätt. Flera av oss är aktiva i Hyresgästföreningen eller har nära band med Hyresgästföreningen. Det motstånd som finns mot ombildningar i Stockholm är samordnat i våra nätverk.

Vi vill påtala ett akut demokratiproblem som vi vill att ni så fort som möjligt löser.

Fortsätt läsa ”Skrivelse: Ombildning, demokrai och nycklar”

Bostadsvrålet

Bostadsvrålet samlade hyresaktiva från hela landet och även från andra länder. Många talade om den lokala aktivismen som kan nå mycket långt. Cicci Herrström, Fredrik Cerha och Ida Guldbrandsen talade väldigt konkret och insatt om sina erfarenheter från Rågsved om Ombildning, Hökis mot Ombildning och Bagis mot Ombildning.

Bostadsvrålet ställde sig bakom uppropet från Hyresgästföreningen Region Väst, företrädda av Kristofer Lundberg och Sara Juiniquina Svensson, som manar till en riksomfattande kamp mot marknadshyror och Januariavtalet.

Det antagna uppropet på Bostadsvrålet

Aldrig tidigare har hotet mot det nuvarande hyressättningssystemet varit så allvarligt som idag. Detta under en regering som gjorde nej till marknadshyra till en huvudfråga i valet.
Marknadshyror skapar inte fler bostäder, utan fördjupar klyftorna i samhället.
Med anledning av det så kallade januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna är nu hotet mot hyressättningssystemet med marknadshyra inte längre en isolerad fråga, utan en del av ett större systemskifte.
Samtidigt växer hotet mot hyresrätten som boendeform i kommunerna där en politik för ombildningar och utförsäljning av allmännyttan breder ut sig, där hyresgäster skuldsätts eller stora internationella riskkapitalbolag ser möjlighet till snabba vinster på bekostnad av hyresgästernas hälsa, välmående och ekonomi.
Detta kombinerat med att allmännyttan blivit allt mer idélös och krokar arm med de privata fastighetsägarna avslöjar vilken ny period vi befinner oss i med en allt mer aggressiv motpart.
Historiskt sett när allmännyttan växte fram var bostadspolitiken en central del av den statliga välfärdspolitiken och en integrerad del i såväl den ekonomiska politiken som arbetsmarknadspolitiken.
Vi måste återgå till detta, men det är bara möjligt under trycket av en massiv och tydlig hyresgäströrelse.

Runt om i landet reser sig hyresgästkollektivet mot chockhöjda hyror, renovräkningar, ombildning och utförsäljning, för upprustning på de boendes villkor och kommunalisering av privata slumvärdar.
Men det är isolerade öar av protester som nu behöver samordnas i en landsomfattande protestdag.
Förutsättningarna för en massiv proteströrelse för hyresrätten finns i opinionen och behöver organiseras.
Kraften till förändring växer underifrån, i bostadskvarteren och trappuppgångarna. Kraften finns i husen men vi måste flytta ut den till gator och torg.
Bara en utåtriktad rörelse med massmöten och demonstrationer kan tvinga regeringen och fastighetsägare på reträtt i dessa avgörande frågor.

Vi behöver ta kampen för att bostadspolitiken på nytt ska bli en självklar del av välfärdspolitiken, där kommunerna på nytt på uppdrag av staten tar sitt bostadsförsörjningsansvar med en social bostadspolitik.
Vi uppmanar Hyresgästföreningen att organisera massmöten och en landsomfattande protestdag som starten på en landsomfattande bostadsuppror mot marknadshyra, ombildning och utförsäljning.

Antagits av Hyresgästföreningen Västra Sverige, februari 2019
Antaget på massmöte med 700 hyresgäster i Göteborg, mars 2019
Antaget på Bostadsvrålet, september 2019

Tillägg:
Vi har ingen tid att förlora, utlys ett datum.

Demokratisk skandal under uppsegling

Nyckelbrickor – skandalen med det ensidigt är ja-sidan som kan komma ut i alla trappuppgångar växer. Bostadsföretagen använder sina anställda för att dela ut ombildningsinformation i alla brevlådor. Mäklare och bostadsrättsföreningar kommer in i portarna för att påverka hyresgästerna men de lokala nätverken i alla stadsdelar som vi känner till har problem med att komma in i trappuppgångar för att sätta upp affischer, dela flygblad i brevlådorna och knacka dörr. Det finns ett politiskt beslut på att hyresgästerna ska ta ställning till om de vill ombilda eller inte. Då måste de kunna få tillgång till information om att inte ombilda och stanna som hyresgäster i allmännyttan. De som ska sprida information mot ombildning saknar väldigt ofta nycklar/blippbrickor/portkoder.

Det förekommer att bovärdar vägrar att ge ut blippbrickor mm till nej-sidans aktivister vilket vi anser är fel. Det hänvisas ibland till att förtroendevalda inom Hyresgästföreningen kan kvittera ut blippbrickor men det förekommer också att dessa förvägras brickor. Det förekommer att förtroendevalda inom hyresgästföreningen vägrar medverka i nej-kampanjen. Det förekommer att det inte finns någon förtroendevald inom hyresgästföreningen.

Lösningen på detta är att de lokala nätverken som är de som jobbar mot ombildning i stadsdelarna får tillgång till en uppsättning blippbrickor för hela området som gäller tills ombildningsprocessen är över. Dessa brick/nyckel-ansvariga personer kan utses demokratiskt av nätverken i samarbete med Hyresgästföreningen.

Nätverket Rädda Hyresrätterna har tillsatt en arbetsgrupp som kommer:

  1. Göra ett sista försök att få Hyresgästförening att lösa frågan, centralt med alla tre bostadsföretag. En lösning som vi godtar är en lösning som är praktisk genomförbar för de nej-aktivister som redan idag ägnar hundratals timmar av ideellt arbete av sin fritid för att rädda hyresrätterna.
  2. Kontakta den politiska styrningen av företagen som försatt oss i den här situationen.
  3. Kontakta media. Detta kommer ske ganska snart om inte frågan löser sig.
  4. Dra igång en kampanj som mobiliserar stockholmarna att kräva att den process som i värsta fall kan leda till att värden för miljontals kronor går ur alla stockholmares händer för att gynna några privatpersoners ägande åtminstone sker under de mest basala demokratiska premisser. Att de som vill engagera sig i att försvara det allmänna har chans att göra detta trots att vi får göra detta helt ideellt medan vår motståndare öser miljoner över anställda att utföra sitt lobbyarbete.