ANDRA stormötet – full fart framåt.

Den 16 februari träffades vi för att fortsätta bygga kampanjen Nej till marknadshyra. Här kommer en kort summering som snart blir längre. Vi var 120 deltagare denna gång. Åse Richard gav oss en insyn i hur renovräkning redan idag verkställer det som skulle drabba ännu fler om marknadshyra införs. Trångboddhet och bortträgningning. Vi hade dubbelt så många gruppdiskussioner jämfört med första stormötet – vilket visar på en fördjupning. Även att nya orter hade anslutit. Nästa stormöte blir den 18 mars.– Det var ett väldigt bra möte, främst för att kampviljan och insikten av att organisera motstånd är så stort bland mötesdeltagarna. Kampanjen är direkt nödvändig eftersom marknadshyror kommer att innebära en extremt stor osäkerhet för alla som bor i hyresrätt. Vem har råd med hyreshöjningar på upp mot 50 procent? Det handlar om vår rätt till tak över huvudet, säger Sandra Mandell från den samordnande arbetsgruppen.

Diskussionsfrågor 16/2

Diskussionsfrågor och instruktioner för gruppdiskussionerna 


1. Presentationsrunda, namn, bostadsort och ev. organisationsanknytning

2. Välj en återrapportör som antecknar det viktigaste ni kommer fram till

3. Utse en person som alla ska maila till på stående fot så att ni får varandras mailadresser och kan hålla kontakten mellan mötena. Denna person sammanställer mail-listan efter mötet och delger de andra.

4. Vilket förberedelsearbete har startat? Vilka organisationer och aktivistgrupper kan engageras? Marknadshyra angår alla som har intresse av klimat, miljö, barnperspektiv, sociala frågor och vill bekämpa segregation.

5. Hur stora och hur många kan protesterna bli lokalt 18 april. Vilka platser kan vara lämpliga. Går det att sätta ett mål att gå ut med redan nu.

6. Vilka lokala aktiviteter behövs för att mobilisera till lokalt deltagande 18 april? T.ex. digitala möten, affischering, utomhusaktiviteter, kontakt lokala media, samarbete med andra grupper och organisationer, lokalt material om hur marknadshyra drabbar orten. Tidsplan, hur ska arbetet organiseras och vad finns det för praktiska problem. – TIPS: TA HJÄLP av den gemensamma kampanjplanen HÄR

7. Vilket stöd behövs från den gemensamma kampanjorganisationen? I februari kommer det att tas fram ett häfte med Uttalande, Kampanjplan, Plattform och Frågor och svar som kan beställas (hoppas vi, beror på om vi lyckas skaffa ekonomi för detta) men också tryckas upp lokalt. Ett flygblad kommer också att finnas som kan användas eller ändras lokalt och en affisch som även blir trappaffisch/fönster affisch. Vi planerar också upptryckning av dekaler/banderoller över magen med vår svart/röd/ vita logga för att använda 18 april. Hyresgästföreningens digitala kampanj ”Säg Nej till regeringens hyreschock” riktad till politiker kan användas av alla. Fler ideér?

8. Vi har stort behov mer resurser till arbetet med att nå traditionell media och komma ut på social media på riksnivå, några som kan hjälpa till?

Inbjudan till andra stormötet

Nej till Marknadshyras andra digitala stormöte 

Mötet hålls via zoom tisdagen 16/2 klockan 18.00. Du och dina vänner är varmt välkomna att anmäla er för att delta på nejtillmarknadshyra@gmail.com så mailar vi zoomlänken till dig. 

Den 19/1 hade kampanjen sitt första digitala stormöte med över 140 deltagare från 21 kommuner. Nu fortsätter vi att mobilisera inför kampanjdagen 18/4 då vi ordnar coronasäkra minimanifestationer över hela landet. Nu ordnar vi ett andra stormöte för att fortsätta samverka mot marknadshyra. Vi hoppas att du sluter upp och bjuder in andra motståndare till marknadshyra över hela landet. 

Program för 16 februari:

Fortsätt läsa ”Inbjudan till andra stormötet”

Frågor och svar om marknadshyra

Fråga: Vad är marknadshyror?

Svar: Det är när bostadsföretagen själva sätter hyrorna utan att förhandla med hyresgästerna. Det är som om företagen inte skulle behöva förhandla lönerna med fackföreningar. Det skulle leda till lägre löner. Marknadshyra leder det till 

  • högre hyror
  • högre vinster för bostadsbolagen
  • mer bostadsspekulation
  • mattan dras undan fötterna på hyresgästernas organisering vilket leder till en rad följdförsämringar. Sämre avtal, underhåll, inflytande osv
  • fler vräkningar och social utsatthet
  • större trångboddhet
  • ökad fattigdom, då hyresgäster redan utgörs av högre andel lågavlönade
  • hyresrätten som boendeform hotas

Fråga: Vilka vill ha marknadshyra?

Fortsätt läsa ”Frågor och svar om marknadshyra”

Plattform för Nej till marknadshyra

PLATTFORM FÖR NEJ TILL MARKNADSHYRA – vad kampanjen står för

Det senaste året har präglats av kriser och bakslag med förödande konsekvenser för människors hälsa och välmående.Trots att marknadslösningar har visat sig vara en viktig orsak till hälsokrisen ser vi med häpnad hur regeringen och januaripartierna försöker driva igenom en ny jättestor förändring: nya steg mot marknadshyror. Det här är riktigt allvarligt och måste stoppas.

I januariavtalet (med stöd av S, Mp, C och L) finns kravet på att marknadshyror ska införas i nybyggnation samt krav på att öka lägesfaktorns betydelse i hela bostadsbeståndet. En utredning och en kommission är tillsatt för dessa uppdrag med slutdatum 31 maj och 30 juni.  

Fortsätt läsa ”Plattform för Nej till marknadshyra”

Uttalande – nej till marknadshyra

UTTALANDE – att anta på t ex ett årsmöte för att ansluta till kampanjen:

Stoppa marknadshyra
Två år har gått sedan januariavtalet slöts. Planerna på fri
hyressättning i nyproduktion har öppnat ett nytt kapitel i svensk
politik.
Fri hyressättning leder till marknadshyra när hyresvärdar kan välja
bort att förhandla om hyran.
Men motståndet har opinionen med sig, marknadshyra saknar
folkets stöd. Människor är väl medvetna om att marknadshyra
kommer innebära högre hyra och sämre trygghet vilket fördjupar
segregationen.
Nu pågår ett arbete som kan leda till lagstiftning om fri
hyressättning. Men vi sätter nu stopp!
Hyresgäster över hela landet har gått samman i nätverk, föreningar
och intresseorganisationer.
Vi ansluter till kampanjen Nej till marknadshyra med höjdpunkten
protestdagen den 18 april.

Vi uppmanar alla hyresgäster, föreningslivet i bred bemärkelse, folk-
och arbetarrörelsen att resa motstånd.

Tillsammans ska vi stoppa hotet om marknadshyra.

nejtillmarknadshyra@gmail.com

Nej till marknadshyra är igång

Stormötet 19 januari blev en jubelstart för kampanjen Nej till marknadshyra. Som förväntat är intresset stort att engagera sig, 170 stycken anmälde sitt deltagande innan på mail – och över 140 personer deltog på hela eller delar av mötet, från 21 olika kommuner.

Det roligaste med mötet var alla fantastiska idéer som kom fram på hur kampanjen ska gå till. Det viktigaste nu är att det skapas så många lokala arbetsgrupper som möjligt som kan börja planera inför den gemensamma protestdagen 18 april.

Vi i den centrala arbetsgruppen kommer ordna med gemensamma material, strukturer mm som en kan använda. Den här hemsidan kommer att användas för att lägga upp material och nyheter.

Gå med i kampanjen Nej till marknadshyra genom att maila till nejtillmarknadshyra@gmail.com

Inbjudan till stormöte 19/1 2021

NEJ TILL MARKNADSHYROR

Året har präglats av kriser och bakslag med förödande konsekvenser för människors hälsa och välmående. Vi tre aktiva nätverk, Nätverket Rädda Hyresrätterna, Norra Järva Stadsdelsråd och 18 aprilkommittén, bjuder nu in till ett stormöte den 19 januari för att vi alla ska dra upp kampanjplanen för att stoppa nästa hot: marknadshyror. 

Tisdagen 19 januari kl 18:00 – 21:00 blir uppstarten för motståndsvåren 2021. Vi riktar in oss mot marknadshyror men ser också sambandet med arbetsrätten och välfärden i stort.

Oavsett Covid19 krävs nu ett myller av motstånd och maximal aktivitet för att ändra utgångsläget under våren. Digitala kampanjer, uppvaktningar, möten, flaggningar, hundratals smådemonstrationer  samt gemensamma protestdagar. 18 april är ett datum som är satt sedan tidigare. 

I januariavtalet (S, Mp, C och L) finns kravet på att marknadshyror ska införas i nybyggnation. Den utredare som regeringen har tillsatt, Sophia Mattsson-Linnala tidigare vd för Rikshem, pratar inte alls bara om nybyggnad utan om lägesfaktorns genomslag i hyressättningen (DN 200908). Utredningen ska lägga fram sitt förslag i slutet på april/början på maj 2021.

Hyror i nybyggnation sprider sig till hela beståndet, inte minst genom hutlösa hyreshöjningar efter renoveringar. Marknadshyror kan leda till 30 – 50 procentiga hyreshöjningar, både i innerstad som ytterstad. Bostadsbolagens omättliga hunger visas i att de mitt under pandemin genomfört vräkningar och yrkat på kraftigt höjda hyror. När marknaden själv ska sätta hyran utan förhandling med Hyresgästföreningen undergrävs organiseringen av hyresgäster och försämringarna multipliceras.

Marknadshyror kommer inte att leda till fler bostäder. Det kommer endast leda till större vinster för bolagen och mer spekulation med våra hem.  Det får inte gå som med arbetsrätten. Hotet om marknadshyror måste stoppas. 

LAS-förhandlingarna, men även Allbolagen 2010 som bäddat för läget idag, visar att det går inte att stoppa sådana här allvarliga hot med enbart förhandlingar och kompromisser. Det måste till masskamp underifrån för att pressa politikerna att backa. De politiker som driver igenom marknadshyror kommer inte bli populära i nästa val. 

Om du vill bidra aktivt – boka då in 19 januari redan nu. Individer, hyresgästföreningar, nätverk, fackföreningar, politiska organisationer och andra organisationer är välkomna. Diskutera gärna detta i din lokala förening reda nu i december/januari!. Är du dessutom intresserad av att förbereda stormötet, ta fram förslaget till mötesupplägg, politisk plattform och kampanjplan hör gärna av dig för att ingå i arbetsgruppen. 

Nu slår vi tillbaka! Varmt välkommen!

Anmäl ditt eget och eventuell förenings deltagande den 19 januari på mailadress 

nejtillmarknadshyra@gmail.com

Zoom-koder och dagordning skickas ut närmare inpå till de som anmält sitt deltagande.

Kontaktpersoner,

Elin Gauffin, Nätverket Rädda Hyresrätterna

Maria Lavander, Nätverket Rädda Hyresrätterna

Sandra Mandell, Norra Järva Stadsdelsråd

Arne Johansson, Norra Järva Stadsdelsråd

Lisbeth Pipping, 18 aprilkommittén,

Kristofer Lundberg, 18 aprilkommittén,