Öppet brev

angående hyresförhandlingarna i Stockholm stads allmännytta till Hyresgästföreningens förhandlingsdelegationer samt Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder

Hyresförhandlingarna har nu återtagits från Hyresmarknadskommittén, samtidigt som hyresgästernas oro för resultatet av årets förhandlingar aldrig har varit större. Hyresgästerna har det senaste året drabbats av historiskt höjda levnadsomkostnader. Då bolagen dessutom i många år har visat extremt goda resultat samtidigt som hyresutvecklingen under flera årtionden har varit dubbelt så hög som KPI (konsumentprisindex) så var yrkandet på 8,7 % hyreshöjning från de allmännyttiga bolagen i Stockholm innan strandningen fullständigt orimliga!

Dessutom betalar vi hyresgäster till stadsutvecklingen både via skatter som alla andra medborgare gör, men vi betalar även extra via våra hyror, medel som plockas ut ur de kommunala bostadsbolagen och delas vidare till Stockholms stad. 

Vi ser nu med största oro på resultatet av förhandlingarna. Till exempel i Upplands Bro hamnade hyreshöjningar i genomsnitt på 3,6 %, plus 122 kronor per månad från den 1 februari, med andra ord ett absurt krisstöd som varje hushåll ska betala till bolaget under 2023. För den som idag har en månadshyra på 8000 kronor innebär det en hyreshöjning med 438 kronor, en månatlig höjning på mer än 5 %, något som för många är omöjligt att bära! Detta får inte bli den nya normen! 

Den nya majoriteten i stadshuset har beslutat att sänka avkastningskravet på Stockholms allmännytta med 479 miljoner kronor, vilket har beräknats motsvara 6,2 % på hyran. Då bör frysta hyror enligt vår och många hyresgästers mening vara utgångskravet.  Ett absolut minimikrav från hyresgäster är att hela det sänkta avkastningskravet på 6,2 % oavkortat ska användas till att sänka det redan yrkade hyrespåslaget på 8,7 % för Stockholms allmännytta. 

Som protesterna utanför allmännyttans huvudkontor i Stockholm den 9 januari visade är hyresgästerna beredda att kampen. Nätverket Nej till marknadshyra är beredda att ge allt upptänkligt stöd till nya och mångdubbelt större protester om så krävs!

/Samordningsgruppen för nätverket Nej till marknadshyra – JA till en social bostadspolitik
Den 19 januari 2023

Nej till chockhöjda hyror

Den 9 januari demonstrerade hyresgäster utanför Stockholmshem, Svenskabostäder och Familjebostäders kontor för att trycka på i förhandlingsprocessen om årets hyror. Det oförskämda kravet på 8,7 procents hyreshöjningar har fått Stockholmarna att koka och Hyresgästföreningen hade kallat på protesterna. Nätverket Nej till marknadshyra Ja till en social bostadspolitik backade upp med mobilisering, tal, banderoller, megafoner och krav på frysta hyror.

Demonstrera 9 januari

MOT CHOCKHÖJDA HYROR – FRYS HYRAN

Delta i Manifestationer i Stockholm 9 januari 16-17 

Nätverket Nej till Marknadshyra- Ja till en social bostadspolitik mobiliserar i Stockholm inför manifestationer vid alla tre kontoren 9 januari kl 16:00-17:00 under vår paroll:
FRYS HYRAN! 

 • Stockholmshem Hornsgatan 128 (T-bana Hornstull)
 • Svenska Bostäder Vällingbyplan 2 (T-bana Vällingby)
 • Familjebostäder Hammarby Fabriksväg 67 (Tvärbana Sickla Kaj)

Här finns affischer material och uttalanden

Upprop mot chockhöjda hyror

Sveriges fastighetsägare kräver chockhöjda hyror med 9,5 -10 procent. Det kan inte majoriteten av Sveriges hyresgäster klara när levnadskostnaderna skenar, matpriserna på ett år har ökat med över 14 procent, realinkomsterna minskar och arbetslöshet hotar.
Vältra inte över kostnaderna för inflationen på dem som minst av alla har orsakat den. Röda Korset, Rädda barnen, Stadsmissionen, Svenska kyrkan och Frälsningsarmén rapporterar alla om ett samhälle där allt fler med låga inkomster inte ens har råd med det mest grundläggande som hyra och mat.
Andelen svenskar med låg ekonomisk standard, varav flertalet bor i hyresrätt, ökade mellan 1991 och 2020 från 7,3 till 14,7 procent. Bland ensamstående kvinnor med barn har andelen stigit från 12,5 till 37,5 procent under samma period.
– Bara i Stockholms län lever över 250 000 personer i relativ fattigdom, säger Johan Rindevall, chef för Matmissionen på Stockholms Stadsmission vars butiker växer som svampar ur jorden.
Han är nu glad över att kunna öppna i Kista då efterfrågan i Järvaområdet är stor. Men välgörenhet kan inte vara enda svaret. Vi kräver ekonomiskt stöd till ekonomiskt utsatta. I valrörelsen har debatten handlat om att kompensera bilägare för höga bränslepriser och villaägare för höga elpriser, samtidigt som ingen med ett ord har talat om att kompensera missgynnade hyresgäster eller reflekterat över sambandet mellan barnfattigdom och gängkriminalitet.
Samtidigt missgynnas redan hyresrätten systematiskt med flera tusen kronor varje månad jämfört med ägda boendeformer som favoriseras med borttagen fastighetsskatt, Rot-, Rut- och ränteavdrag osv. Vi kräver rättvisa villkor för hyresrätten.

Svenska fastighetsägares vinster är så stora att en hel världs fastighetsspekulanter dragits hit som flugor till en sockerbit. Priset för de svindlande affärerna har försvarslösa hyresgäster betalat via orimliga renoveringshyror. Till exempel har Ivar Tollefsen, ensam ägare till Heimstaden, nu en förmögenhet på 6,4 miljarder dollar. Vi kräver att fastighetsägarna tar smällen.
Andreas Cervenka skriver i Aftonbladet den 23 september att data från 2021 från storbanken Credit Suisse visar att ”Sverige nu har passerat Ryssland och är med marginal det mest ojämlika landet i västvärlden”. Enligt Credit Suisse äger en procent av befolkningen 38 procent av Sveriges samlade förmögenhet. Mer ojämlikt än i USA.Vi kan inte vänta oss att den kommande blåbruna regeringen bryr sig om hyresgästernas villkor.
Det krävs ett massivt motstånd mot försöken att övervältra krisens kostnader på låginkomsttagare, hyresgäster och boende i socialt utsatta områden. Vi måste kämpa emot varje hyreshöjning ända in i kaklet. Ett tungt ansvar vilar nu på Hyresgästföreningen, som svårt har skamfilats av oförsvarliga utrensningar, och på de svenska fackförbund som organiserar Sveriges många lågavlönade arbetare i service- och välfärdsjobb. De får inte vika ner sig.
Hyresgästföreningens förhandlare kommer inte att acceptera avtal i närheten av tioprocentiga hyreshöjningar. Men även fem procent kommer att få katastrofala konsekvenser för många hyresgäster på marginalen.
Vi kräver att Hyresgästföreningen svarar fastighetsägarna med ett nollbud och mobiliserar till aktivt motstånd tillsammans med alla som har samma mål.

Nätverket Nej till marknadshyra – för en social bostadspolitik hoppas på brett stöd för en aktiv hyreskamp både inom Hyresgästföreningen och alla andra folkrörelser, sociala nätverk, föreningar och enskilda.
I Storbritannien har post- och järnvägsfacken CWU och RMT gått samman med sociala rörelser och hundratusentals enskilda i ett massivt upprop för strejker och landsomfattande manifestationer med namnet Enough is enough (Det räcker nu!). På ett liknande sätt krävs även i Sverige en enad front mellan fackföreningar, hyresgästföreningar och sociala rörelser mot alla försök att vältra över krisens kostnader på hyresgäster, arbetare och andra låginkomsttagare.
Det räcker nu!

Stoppa uteslutningarna av Britta och Mahasti

Idag har Nej till Marknadshyras samordningsgrupp skickat följande öppna brev till regionsstyrelsen för Hyresgästföreningen Region Väst. Vi uppmanar fler att skicka brev i protest mot uteslutningarna av Britta Brus och Mahasti Hashemieh till regionsstyrelsen. Skicka en kopia av ditt protestbrev till nejtillmarknadshyra@gmail.com

Till regionstyrelsen för Hyresgästföreningen Region Väst

Vi i Nätverket Nej till Marknadshyra – Ja till en social bostadspolitik, protesterar med full kraft mot er motbjudande behandling av Britta Brus och Mahasti Hashemieh. Från frysningen av förhandlingsdelegationen, som pågick i över sex månader, fram till suspenderingen och den slutgiltiga uteslutningen och därtill hörande karaktärsmord, har denna broms på kampen pågått.

Vi kräver att detta omedelbart upphör. Ni har inte redovisat några bevis för era otillbörliga påståenden. Ni har inte har ens besvarat deras mejl den 20 maj 2022 när de frågade efter en kopia av protokollet från det möten där ni beslutade om deras suspendering och de önskade en förklaring om vad deras suspendering grundar sig på. 

Det är istället Regionsstyrelsen Väst som borde ställas till svars av medlemmarna.
Var var ni när Britta, Mahasti och andra i Nej till marknadshyra ordnade demonstrationer på 160 platser runt om i landet för att stoppa marknadshyra i nyproduktion förra året? 

Var var ni när vi som enda organisation ägnade sommaren till att gräva fram fakta om utredningen om lagstiftning om lägeshyra? 

Var var ni i höstas när Britta och Mahasti ordnade protester mot ombildningarna i Göteborg helt ensamma och på kort varsel, eller den 9 april i år då vi protesterade för en social bostadspolitik?

Vilket stöd fick lilla förhandlingsdelegationen när de ställdes mot Poseidons 15 renoveringsprojekt? 

Är ni för eller emot att nollalternativ erbjuds hyresgästerna som bor i dessa hus? 

Britta och Mahasti pläderade för och fick majoritetens stöd på förbundsstämman – mot förbundsstyrelsens vilja – att det ska finnas nollalternativ. Det är också den hållning de stått för i de faktiska förhandlingarna. Istället för stöd från er i regionstyrelsen har ni sett till att de utesluts.

Vi i Nej till marknadshyras samordingsgrupp har arbetat med Britta och Mahasti det senaste året. Att beskriva dem som användare av härskartekniker är ett medvetet förtal från er sida. Visst kan våra möten vara livliga ibland, det tyder på att vi är ett nätverk med högt i tak.   Härskarteknik är något helt annat. Det är när priviligierade utnyttjar sin ställning för att tysta oliktänkande.

Hyresgästföreningens uteslutningsmetod  är ett flagrant  exempel på härskarteknik. Britta och Mahasti valdes  i september förra året  till sitt uppdrag i  Poseidons lilla  förhandlingsdelegation med 13 röster av 14. Det är minst sagt märkligt att det skulle kunna ha skett – om de, som ni i  regionstyrelsen påstår,  skulle agerat odemokratiskt  och kränkande. 

I samma brev påstår ni att det gjorts försök att lösa situationen. Britta och Mahasti har inte märkt något av detta, inga samtal eller möten har de kallats till. De har INTE ens fått några klagomål till sig! Är det så att möten och samtal har pågått bakom deras ryggar?

Vi kräver korten på bordet. 

 • Redovisa bevis för era kränkande påståenden eller ta omedelbart tillbaka dem.
 • Riv upp uteslutningarna och suspenderingarna av Britta Brus och Mahasti Hashemieh.
 • Lägg om kursen! Börja att bygga en hyresgäströrelse som tar tillvara hyresgästernas numerära överlägsenhet. 
 • Samla till kollektiva massaktioner för att stoppa chockhyreshöjningar vid renoveringar, stoppa ombildningar och utförsäljningar. Stå fast vid nollalternativ.
 • Ta sikte på  höstens hyresförhandlingar. Hyresgästerna kommer inte tåla ytterligare hyreshöjningar. Vi är trötta på att behandlas som strykpojkar. Hyresgästerna ska inte återigen bli den enda gruppen i samhället som lämnas efter.  

Den kraft som hyresgästerna besitter, om den tas till vara, såg vi glimten av förra sommaren då protesterna var en viktig del i att marknadshyra i nyproduktion stoppades. Det är den största framgången för hyresgäster i modern tid. Uteslutningarna splittrar kampen och gynnar vår förhandlingsmotpart – bostadsbolagen som varje år flyttar fram sina positioner och gör stora vinster genom våra hyror. Det är därför hyresgästorganisering finns. Nu kräver vi att företrädarna inom Hyresgästföreningen står på hyresgästernas sida i denna konflikt och slutar att splittra motståndet. 

Med Vänlig Hälsning

Elin Gauffin

Eva Fee

Sandra Mandell

Ilhan Kellecioglu

Arne Johansson

för samordningsgruppen för Nätverket Nej till Marknadshyra – Ja till en social bostadspolitik

Här är ett brev från Regionsstyrelsen som förklarar uteslutningen

SKRIV UNDER! Mot suspenderingar

Upprörande nog har styrelsen för Hyresgästföreningen Region Väst – som tidigare var en motor i den radikala hyreskampen – valt att suspendera BRITTA BRUS och MAHASTI HASHEMIEH.

Alltså samma Britta och Mahasti som är valda till Nej till marknadshyras samordningsgrupp!!!

Det har väl inte undgått någon att det är Britta och Mahasti som organiserat de senaste halvårets hyresdemonstrationer i Göteborg, som alltså inte skulle ägt rum utan dem. Hyres-pampar i Regionstyrelsen suspenderar nu Britta och Mahasti från samtliga uppdrag de är valda till inom Hyresgästföreningen. Det som är mest allvarligt är att de då inte kan förhandla renoveringshyrorna i bostadsbolaget Poseidon med 28000 hyresgäster. I de 15 renoveringsobjekten hade Britta och Mahasti stått för linjen att följa stämmobeslutet om alternativ med nollhyra vid renoveringar (ingen hyreshöjning). Detta hårdnackade motstånd mot fastighetsbolagens vinstiver är tyvärr inte uppskattat inom Hyresgästföreningens ledning.

Vi som vet att det behövs mer av hyreskamp – inte mindre – behöver därför systerligt protestera mot dessa försök att tysta oss. DU KAN ENKELT HJÄLPA TILL genom att skriva under på denna namninsamling,

 samt att be alla du känner att göra detsamma

HÄR:

https://www.mittskifte.org/petitions/stoppa-suspenderingar-av-vara-hyreskampar

Vi går med i klimatkampen

Redan tidigare har vi gjort kopplingen att bostadspolitiken hör hemma i klimatkampen. Det handlar om att allmännyttig hyresrätt är det klimatvänligaste boendet, att det behövs statliga subventioner för byggandet av klimatanpassade passivhus, att klimat och miljö kräver varsamma renoveringar, närmiljöns inverkan på människors hälsa och mycket mer. 

Därför var det ett givet steg för samordningsgruppen att ansluta nätverket till Stockholm plus 50 – som är en samling för klimat- och miljörörelsen. Tillsammans med Fridays for Future, Extinction samt den internationella rörelsen kommer klimataktivister protestera på gator och torg i Stockholm 1 – 3 juni i samband med en FN konferens som hålls här.

Bostadspolitisk plattform valåret 2022

RÄDDA HYRESRÄTTEN

BOSTAD ÅT ALLA ÄR EN SOCIAL RÄTTIGHET, INTE EN HANDELSVARA!

 1. Nej till marknadshyra och höjda hyror

– Hyrorna är redan för dyra. Hyreskamp mot höjda och marknadsanpassade hyror.

– Stopp för renovräkningar och onödiga standardhöjande åtgärder vid renoveringar. Nollalternativ på riktigt, ja till underhåll, energibesparingar och skattefria underhållsfonder.

 1. Stoppa alla ombildningar, utförsäljningar och bostadsspekulation

– Lag mot bostadsspekulation. Kapitalplacerare ska inte tillåtas spela monopol med våra hyresrätter. Samhället ska ta över bostadsbolag som gör stora vinster på hyresgästernas bekostnad och missköter sitt bestånd.

 1. Statens diskriminering av hyresrätter jämfört med ägt boende måste upphöra

– Boende i villor och bostadsrätter gynnas idag med tusentals kronor i månaden jämfört med hyresrätter av samma storlek. Den slopade fastighetsskatten på stora villor och subventioner som ROT- och ränteavdrag är pengar som istället behövs för att  bygga bort dagens hemlöshet och trångboddhet.

 1. Återupprätta Allmännyttan

Allmännyttan ska befrias från vinstkrav, åter vara hyresnormerande och ha hyresgästdemokrati på riktigt.

 1. Bygg hyresrätter för bostad åt alla med bra standard och skäliga hyror i allmän regi

Statliga byggsubventioner och allmännyttiga byggbolag i ett nytt miljonprogram för att bygga bort bostadsbristen, renovera och klimatanpassa.

– Återinför investeringsstöd.

 1. Klimatomställ bostadspolitiken

– Värna om närmiljö och barnperspektiv genom att bygga och renovera varsamt. 

– Flerfamiljshus i en klimatsmart stads- och trafikplanering är nyckeln till ett energieffektivt och klimatneutral boende.

– Allmännyttiga bostäder och gemensam välfärd är grundstenar i bygget av ett tryggt, rättvist och hållbart samhälle.