RH bakom Kämpande Förening

Den 15 februari möttes Nätverket Rädda Hyresrätterna p ånätverksmöte för att diskutera och anta uppropet Kämpande Förening. Det är en upprop som protesterar mot Hyresgästföreningens förbundsstyrelse har avstängt regionstyrelsen för Västra Sverige. Detta är kraven i uppropet:

– Största möjliga uppslutning i protestdagen mot januariavtalet och marknadshyror den 18 april i så stora delar av landet som möjligt.

– Att regionstyrelsen Västra Sverige ges full uppbackning i att genomföra sin kampanjplan mot marknadshyror den 18 april. De är en drivkraft för alla föreningar och rörelser i landet som verkar mot januariavtalets fruktansvärda orättvisor (varav några av de värsta förutom marknadshyror är försämrade turordningsregler, borttagen värnskatt, fortsatta privatiseringar och otillräckliga åtgärder för välfärden och klimatet samt slag mot asylsökande)

– Slut på hemlighetsmakeriet, pappren på bordet. De inom Hyresgästföreningen som eventuellt anklagas för något måste få veta – a) anklagas de för något? b) vad anklagas de för? c) vem leder utredningen d) hur ska utredningen gå till

– För en demokratisk och kämpande Hyresgästförening

HÄR finns hela uppropet

r skriver en förening under

HÄR skriver du under som enskild

Många på mötet gjorde kopplingar till den historia av uteslutningar som kantat Hyresgästföreningen Region Stockholm under 2000-talet. Det finns en oro för att förbundsstyrelsen nu återigen vill göra sig av med kritiska röster. De olika uteslutningarna i Stockholm är kanske var och en olika och det kan finns skäl till någon form av åtgärd i några fall, men den totala utkomsten har blivit att de främsta kritikerna till ”Stockholmshyra” – som har inslag av marknadshyra – har blivit uteslutna, och en gemensam faktor är att de som uteslutits inte fått reda på vilka fel som gjorts.

Därför är uppmaningen i uppropet att regionstyrelsen Västra Sverige måste ges full uppbackning i arbetet med protestdagen den 18 april mot marknadshyra en viktig faktor till Nätverket Rädda Hyresrätternas ställningstagande bakom uppropet liksom att uppropet kräver pappren på bordet. Att de som utreds informeras om vad de är misstänkta för, vem som ska leda utredning och hur den ska gå till. Av det som hittills framkommit finns det ingen rimlighet att stänga av någon och framförallt inte regionstyrelsen.

Mötet diskuterade också protestdagen mot marknadshyror den 18 april som i Välfärdsalliansens namn kommer att äga rum även i Stockholm. Nästa möte Nätverksmöte för Rädda Hyresrätterna blir den 30 mars.

Nej till marknadshyror

Den 5 februari hade Norra Järva Stadsdelsråd bjudit in till stormöte igen. Först fick vi se Expressen film och bostadsprofitörerna. Sen tog Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen Region Stockholm, till orda. Han var mycket tydligt. Vi måste protestera mot marknadshyror den 18 april. Mot hela januariavtalet, som är fel.

Ann-Margerethe Livh, Järva-föreningen och V, talade om marknadshyror som privatiseringar i sin värsta form. Lägenheterna på Järva kommer då bli 1000 – 2000 kronor dyrare per månad. ”Det här måste stoppas. Vi måste alla demonstrera mot det här”

Arne Johansson, Norra Järva Stadsdelsråd, hade många siffror på kapitalisternas vinster. När Vonovia köpte av Hembla nyligen så gjorde Hembla en vinst på 280 000 kronor per lägenhet. Vonovia ägs av Blackstock, som är nästan lika stora som Blackstone (Hembla). Arne tycket det var helt ofattbart att en socialdemokratisk regering hade slutit januariavtalet. Det måste rivas upp och S borde gå i opposition.

Seko Stockholms kommunikatör Monika Roll talade sedan för enat motstånd mot de marknadshyror som även drabbar fackets medlemmar och till försvar av tur­ordningsreglerna den 18 april.
– Även regeringens förslag att försämra anställningstryggheten hotar vår trygghet, sa hon och inbjöd till ett stormöte om detta i ABF-huset den 29 februari.

När diskussionen släpptes fri tog genast en riksdagsman Ola Möller, S, till orda. Han talade mot markandshyror men för januariavtalet. Många tyckte att han tog för stor plats, eftersom mötet skulle handla om hur vi ska mobilisera inför demonstrationen 18 april. Illyas, Ort till Ort, var moderator och tog till slut micken ifrån honom. Då blev några irriterade på det. Några gick ifrån mötet.

De flesta stannade. Elin Gauffin från Nätverket Rädda Hyresrätterna och Rättvisepartiet Socialisterna berättade om den chockerande nyheten att Hyresgästföreningens förbundsstyrelse stängt av hela Region Västra Sveriges regionstyrelse. De som initierat protestdagen 18 april – mot marknadshyror. Hon cirkulerade uppropet emot denna kupp.

Mötet fortsatte, andra tog upp om så väl motstånd mot kärnvapen som mot sprängningar. Att hela 110 personer kom, från så många föreningar, var på det stora hela en väldigt lyckad avspark för matchen mot marknadshyror.

Fas 2 i ombildningsmotståndet

Nu går ombildningskampen i Stockholm in i fas 2. Nu har 43 bostadsrättsföreningar lämnat in intresseanmälningar. Men det betyder inte att 50 procent av hyresgästerna i dessa fastigheter har anmält intresse för ombildning.

I till exempel Grimsta hade två jätteföreningar på sammanlagt 800 lägenheter fuskat och lämnat in intresseanmälningar, trots att de inte hade 50 procent. I andra föreningar har de boende fått ingen eller felaktig information och bara skrivit på för att få reda på ett pris. 
Nu samlas det lokala motståndet; även efter en inlämnad intresseanmälan finns det stora möjligheter att stoppa en ombildning. 

Fortsätt läsa ”Fas 2 i ombildningsmotståndet”

Skrivelse: Ombildning, demokrai och nycklar

TILL DE ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSBOLAGEN från

Rasmus Klockljung – Hässelby- Grimsta mot ombildning, Cicci Herrström, Rågsved mot ombildning, Fredrik Cerha och Charlotta Halleröd – Hökis mot ombildningar, Sandra Mandell – Norra Järva Stadsdelsråd, Anders Abramsson – Fagersjö mot ombildningar, Macarena Olmos Ducant, Helena Olsson, Anders Westholm, Monika Masser, Anna Rost – Västertorp mot ombildning, Nabila Abdul Fattah och Paloma Winneth – 127 tillhör oss, Viktor Arnell – Rinkeby mot ombildningar, Rasmus Fleischer – Bagis mot ombildning, Elin Gauffin – Nätverket Rädda Hyresrätterna

Vi företräder Nätverket Rädda Hyresrätterna och lokala nätverk i alla 11 stadsdelar som har fått erbjudanden om att ombilda hyresrätt till bostadsrätt. Flera av oss är aktiva i Hyresgästföreningen eller har nära band med Hyresgästföreningen. Det motstånd som finns mot ombildningar i Stockholm är samordnat i våra nätverk.

Vi vill påtala ett akut demokratiproblem som vi vill att ni så fort som möjligt löser.

Fortsätt läsa ”Skrivelse: Ombildning, demokrai och nycklar”

Bostadsvrålet

Bostadsvrålet samlade hyresaktiva från hela landet och även från andra länder. Många talade om den lokala aktivismen som kan nå mycket långt. Cicci Herrström, Fredrik Cerha och Ida Guldbrandsen talade väldigt konkret och insatt om sina erfarenheter från Rågsved om Ombildning, Hökis mot Ombildning och Bagis mot Ombildning.

Bostadsvrålet ställde sig bakom uppropet från Hyresgästföreningen Region Väst, företrädda av Kristofer Lundberg och Sara Juiniquina Svensson, som manar till en riksomfattande kamp mot marknadshyror och Januariavtalet.

Det antagna uppropet på Bostadsvrålet

Aldrig tidigare har hotet mot det nuvarande hyressättningssystemet varit så allvarligt som idag. Detta under en regering som gjorde nej till marknadshyra till en huvudfråga i valet.
Marknadshyror skapar inte fler bostäder, utan fördjupar klyftorna i samhället.
Med anledning av det så kallade januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna är nu hotet mot hyressättningssystemet med marknadshyra inte längre en isolerad fråga, utan en del av ett större systemskifte.
Samtidigt växer hotet mot hyresrätten som boendeform i kommunerna där en politik för ombildningar och utförsäljning av allmännyttan breder ut sig, där hyresgäster skuldsätts eller stora internationella riskkapitalbolag ser möjlighet till snabba vinster på bekostnad av hyresgästernas hälsa, välmående och ekonomi.
Detta kombinerat med att allmännyttan blivit allt mer idélös och krokar arm med de privata fastighetsägarna avslöjar vilken ny period vi befinner oss i med en allt mer aggressiv motpart.
Historiskt sett när allmännyttan växte fram var bostadspolitiken en central del av den statliga välfärdspolitiken och en integrerad del i såväl den ekonomiska politiken som arbetsmarknadspolitiken.
Vi måste återgå till detta, men det är bara möjligt under trycket av en massiv och tydlig hyresgäströrelse.

Runt om i landet reser sig hyresgästkollektivet mot chockhöjda hyror, renovräkningar, ombildning och utförsäljning, för upprustning på de boendes villkor och kommunalisering av privata slumvärdar.
Men det är isolerade öar av protester som nu behöver samordnas i en landsomfattande protestdag.
Förutsättningarna för en massiv proteströrelse för hyresrätten finns i opinionen och behöver organiseras.
Kraften till förändring växer underifrån, i bostadskvarteren och trappuppgångarna. Kraften finns i husen men vi måste flytta ut den till gator och torg.
Bara en utåtriktad rörelse med massmöten och demonstrationer kan tvinga regeringen och fastighetsägare på reträtt i dessa avgörande frågor.

Vi behöver ta kampen för att bostadspolitiken på nytt ska bli en självklar del av välfärdspolitiken, där kommunerna på nytt på uppdrag av staten tar sitt bostadsförsörjningsansvar med en social bostadspolitik.
Vi uppmanar Hyresgästföreningen att organisera massmöten och en landsomfattande protestdag som starten på en landsomfattande bostadsuppror mot marknadshyra, ombildning och utförsäljning.

Antagits av Hyresgästföreningen Västra Sverige, februari 2019
Antaget på massmöte med 700 hyresgäster i Göteborg, mars 2019
Antaget på Bostadsvrålet, september 2019

Tillägg:
Vi har ingen tid att förlora, utlys ett datum.