Kontakt

Rädda Hyresrätterna har våren 2021 gått samman med andra och driver kampanjen Nej till marknadshyra. Januari 2022 bytte vi namn till Nätverket Nej till marknadshyra – Ja till en social bostadspolitik.

MAILADRESS nejtillmarknadshyra@gmail.com

Rädda Hyresrätternas mail är raddahyresratterna@gmail.com

Både Nej till marknadshyra HÄR och Nätverket Rädda Hyresrätterna HÄR finns på facebook