Tal/texter

Modell-tal 18 april, kortare version

Vi i kampanjen Nej till marknadshyror står här på torget idag för att protestera mot regeringens  och januariövernskommelsens planer på att införa marknadshyror. Förslaget gäller i första hand  nyproducerade lägenheter, men kommer med all säkerhet även gälla äldre lägenheter inom en  snar framtid om förslaget blir verklighet. Utredningar från Hyresgästföreningen visar att det kan bli  tal om hyreshöjningar på upp över 50 %. Har du råd med det? Marknadshyror skulle också  innebära att du och dina grannar förlorar alla möjligheter att genom till exempel  Hyresgästföreningen förhandla om din kommande hyra. Hyran bestäms istället utifrån utbud och  efterfrågan. Tänk då på att det i Sverige råder bostadsbrist i 212 av 290 kommuner. Hyrorna  kommer med all säkerhet öka ordentligt. Förlorarna är alla vi som bor i en hyresrätt. Vinnarna blir  fastighetsägarna som kommer göra enorma vinster på ditt behov av tak över huvudet. 

Under just denna helg samlas människor i coronasäkra manifestationer i över 40 kommuner.  På över 150 platser runt om i landet protesterar vi mot planerna för marknadshyror. Det gör vi för  att vi vet att vi måste ta kamp för vår rätt till ett boende med god standard, rimlig hyra och ett  demokratiskt inflytande över hur våra boenden sköts. Dagens manifestationer är inte slutet på en  kampanj, det är en början på en lång och viktig kamp. Kom med du också!

Modell-tal 18 april, längre version

Det här är kampanjen Nej till marknadshyra som idag genomför coronasäkra protester över hela landet. Från Kiruna i Norr till Malmö i Söder. Vi agerar i över 40 kommuner.

Varför är vi ute på gatorna idag? Vi är ute för att säga nej till ytterligare chockhöjda hyror. Vi är extremt oroade och bestörta över att regeringen tillsammans med stödpartierna C och L har sjösatt två utredningar som innebära att nya stora steg mot marknadshyra kommer att tas. Utredningar som snart är klara och som vi vill kastas i papperskorgen.

Redan innan dessa var det alldeles för få billiga hyresrätter, alldeles för mycket skattediskriminering av hyresgäster, alldeles för mycket höjda hyror vart eviga år och fruktansvärda hyreschocker vid renoveringar.

Frågan om hemmet har växt enormt under pandemin. Vi uppmanas stanna hemma men alla har inget hem att vara i. Trångboddhet har varit en av de mest pådrivande faktorerna i smittspridning världen över, liksom privatiseringar och sk marknadslösningar som sådana (tänk på katastrofen i äldreomsorgen).

Redan innan pandemin var sju av tio väljare mot marknadshyror. Vid varje tillfälle har kampanjen Nej till marknadshyra överträffats av viljan att kämpa. Vårt mål med första stormötet den 19 januari var 100 deltagare – det kom 150. Vårt mål med 18 april var 100 protester runt om i landet – men idag manifesterar vi på fler än 150 platser runt om i landet. Detta gör vi utan uppbackning från en större landsomfattande riksorganisation och utan ekonomiska medel.

Om rena marknadshyror införs kommer det att öka hyrorna med 30 till 50 procent, över nästan hela landet. Det visar den senaste rapporten som konsultföretaget Ramboll gjort för Hyresgästföreningen.

I Stockholms stad skulle hyran i genomsnitt höjas med 51 procent, på Norrmalm skulle en genomsnittlig tvårummare med kök öka från 6,800 kronor till 12,200 kronor i månaden. Även i ytterstaden höjs hyran med minst tusen kronor i månaden. Göteborg får 32- till 50-procentiga höjningar, Luleå 43 procent, Uppsala 34 procent, Halmstad 31 procent och så vidare. 


Hushållen lägger idag 28 procent av sin inkomst på hyran. Med marknadshyra skulle hyrans andel av inkomsten öka till 43 procent i Stockholm. 

Fastighetsägarna skriker högt och säger att Ramboll mäter fel. Men hur man än mäter skulle det visa sig att om fastighetsbolagen själva får sätta hyrorna utan att behöva förhandla med hyresgästföreningen innebär det hyreshöjningar. Speciellt då det är en skriande bostadsbrist.

Idag lever 33,000 människor i hemlöshet.

1 av 10 lever trångbott.

706,600 står i Stockholms bostadskö, varav 92,000 är aktivt sökande.


Andra sätt att mäta är att se till hyrorna efter renoveringar eller andrahandsuthyrningen av bostadsrätter. Där finns redan marknadshyror. Hyrorna vid renoveringar innebär ofta 60- till 80-procentiga hyreshöjningar och många hyresgäster har inte råd att bo kvar. Bostadsrättsägare hyr ohämmat ut små lägenheter till priset av 15-20,000 kronor i månaden. 

Fastighetsägarnas kampanj för marknadshyror har pågått under många år.


En konsekvens av detta är vad som har skett under pandemiåret. Trots att en av fyra hyresgäster har fått sänkt inkomst under pandemin har inga lättnader skett. Tvärtom ligger årets hyreshöjningar i snitt på 1,23 procent.

Marknadshyra i nyproduktion  är alltså vad regeringens utredare har fått i uppdrag att presentera den sista maj och det är det som kampanjen Nej till marknadshyra vill stoppa. Den andra utredningen, som kommer i slutet av juni, har fått i uppdrag att presentera hur lägesfaktorn ska få större genomslag i hela beståndet.

Vår protestdag idag är bara början. Det har visat sig att väldigt många ansluter sig för varje dag. Nästa stormöte för kampanjen blir den 4 maj. Alla som vill vara med ska maila till nejtillmarknadshyra@gmail.com Tillsammans ska vi stoppa marknadshyra och tillsammans ska vi vända år av attacker på hyresgästerna. Bostaden ska vara en social rättighet, inte ett spekulationsobjekt. För allas rätt till ett bra hem med rimlig hyra. Kom med du också!

På SÖDERMALM har man gjort en VÄGGTIDNING som man gärna får kopiera fakta ur eller läsa upp