Bakgrund till Nej till marknadshyra

Nätverket Rädda Hyresrätterna har varit med och tagit initiativ till kampanjen Nej till marknadshyra tillsammans med 18 april-kommittén och Norra Järva Stadsdelsråd. Kampanjen Nej till marknadshyra sjösattes på stormötet 19 januari 2021. Kampanjen har därefter växt och omfattar individer, grupper och föreningar runt om i landet. På den här hemsidan hittar du plattform, kampanjplan och uttalande samt vissa nyhets-uppdaterningar. Fler nyheter hittar du på facebook-sidan Nej till markanadshyra

För att gå med i kampanjen mailar du till: nejtillmarknadshyra@gmail.com

AFFISCHER, FLYGBLAD OCH HÄFTE hittar du HÄR


PLATTFORM för demonstrationen 18 september. Antagen på stormöte 23 augusti 2021

Kampen mot höga marknadshyror fortsätter

Att Januariöverenskommelsens förslag om fri hyressättning i nyproduktion har fallit är en viktig delseger för den växande proteströrelsen mot marknadshyra bland landets tre miljoner hyresgäster och övriga medborgare. 

Men både detta förslag och  den s k Hyreskommissionens förslag om ökade lägeshyror som ingick i  punkt 44 kan tas upp igen efter nästa val. Hotet om marknadshyror kvarstår och protesterna måste fortsätta.

Status quo är ingen lösning. Vi är många som har fått nog av en skriande bostadsbrist med hemlöshet, trångboddhet, snabbt tilltagande boendesegregation, ombildningar och en utveckling där våra bostäder har förvandlats till spekulationsobjekt på en globaliserad finansmarknad.

Som hyresgäster lever vi idag med konsekvenserna av en avvecklad bostadspolitik som också på ett orimligt sätt har ökat våra boendekostnader jämfört med ägt boende. Även dagens höga presumtionshyror i nyproduktionen, fastighetsägarnas fria hyressättning med skyhöga hyreshöjningar efter renoveringar av tomställda lägenheter och ökade lägeshyror efter så kallad systematisk hyressättning innebär en utveckling mot orimligt höga hyror.

Inte minst de miljonprogramsområden som tidigare privatiserats är idag heta spekulationsobjekt för nya fastighetsbolag som ägs av all världens riskkapitalister och kapitalförvaltare.

Att bolag som Vonoviaägda Hembla och Victoria Park till och med har välkomnats som associerade medlemmar av Sveriges Allmännytta är en slående bekräftelse på den svidande kritik som FN:s tidigare bostadsrepresentant Leilani Farha har riktat mot även den svenska regeringen för att ha överlämnat bostadspolitiken till den globaliserade finansmarknaden.

Sverige behöver en helt ny och social bostadspolitik som utgår från att bostaden faktiskt är en grundlagsskyddad mänsklig rättighet och inte en handelsvara. 

Vi behöver omedelbart en Lex Hembla som sätter sätta stopp för den bostadsspekulation med privatiserad allmännytta som drivs av uselt underhåll och skyhöga renoveringshyror utan något som helst inflytande för hyresgästerna. En lag som i stället kan bana väg för en återkommunalisering. För att hyresrätten åter ska bli en trygg bostad krävs att en allmännyttig och hyresnormerande allmännytta återupprättas, som också måste bygga på ett verkligt inflytande för hyresgästerna. 

Från att i dag vara en boendeform som grovt och systematiskt missgynnas jämfört med ägda boendeformer (som fått ROT-, RUT- och ränteavdrag och borttagen fastighetsskatt m.m.) måste allmännyttiga hyresrätter av både sociala skäl och klimatskäl tvärtom bli en prioriterad boendeform.

Liksom på 1960-talet måste bostadsbristen byggas bort och det gamla bostadsbeståndet renoveras. Det krävs en statlig bostadspolitik som i samarbete med kommunerna och inte minst de boende själva kan garantera alla rätten till en god och klimatsmart bostad till en hyra som är möjlig att betala. 

Vi är en del av en internationell rörelse stödd på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och FN:s globala mål för fred klimat och rättvisa, där ett av målen är hållbara städer med fullgoda säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder för alla senast år 2030. Vi inspireras av  hur aktivister över hela världen på olika sätt kämpar mot att bostäder ska vara handelsvaror. Ett näraliggande exempel är hur man i Berlin mobiliserat för hyressänkningar och återköp av privatiserade hus. 

KAMPANJPLAN för hösten 2021

8 september – Mobiliseringskväll. Kl 18:30 – 21:00. Sms-mobilisering över hela landet


11 – 12 september – banderollverkstad med Skiftet. Vi skapar en 100 meter lång banderoll


11 september – massdemonstration för hela Tyskland i Berlin med kravet på socialisering av de stora bostadsbolagen


11 – 25 september – demonstrationer i stadsdelar och städer runt om i landet


18 september kl 14:00 Sergels torg – Stor gemensam DEMONSTRATION i Stockholm

—————-

UTTALANDE – från januari 2021 att använda våren 2021. Att anta på t ex ett årsmöte för att ansluta till kampanjen:

Stoppa marknadshyra
Två år har gått sedan januariavtalet slöts. Planerna på fri
hyressättning i nyproduktion har öppnat ett nytt kapitel i svensk
politik.
Fri hyressättning leder till marknadshyra när hyresvärdar kan välja
bort att förhandla om hyran.
Men motståndet har opinionen med sig, marknadshyra saknar
folkets stöd. Människor är väl medvetna om att marknadshyra
kommer innebära högre hyra och sämre trygghet vilket fördjupar
segregationen.
Nu pågår ett arbete som kan leda till lagstiftning om fri
hyressättning. Men vi sätter nu stopp!
Hyresgäster över hela landet har gått samman i nätverk, föreningar
och intresseorganisationer.
Vi ansluter till kampanjen Nej till marknadshyra med höjdpunkten
protestdagen den 18 april.

Vi uppmanar alla hyresgäster, föreningslivet i bred bemärkelse, folk-
och arbetarrörelsen att resa motstånd.

Tillsammans ska vi stoppa hotet om marknadshyra.

———————————

PLATTFORM FÖR NEJ TILL MARKNADSHYRA – vad kampanjen står för

Plattform för Nej till marknadshyra

Det senaste året har präglats av kriser och bakslag med förödande konsekvenser för människors hälsa och välmående.Trots att marknadslösningar har visat sig vara en viktig orsak till hälsokrisen ser vi med häpnad hur regeringen och januaripartierna försöker driva igenom en ny jättestor förändring: nya steg mot marknadshyror. Det här är riktigt allvarligt och måste stoppas.

I januariavtalet (med stöd av S, Mp, C och L) finns kravet på att marknadshyror ska införas i nybyggnation samt krav på att öka lägesfaktorns betydelse i hela bostadsbeståndet. En utredning och en kommission är tillsatt för dessa uppdrag med slutdatum 31 maj och 30 juni.  

Marknadshyror i nybyggnation sprider sig till hela beståndet, inte minst genom hutlösa hyreshöjningar efter renoveringar. Marknadshyror kan leda till 30 – 50 procentiga hyreshöjningar, både i innerstad som ytterstad. Bostadsbolagens bristande ansvar  visas i att de mitt under pandemin genomfört vräkningar och yrkat på kraftigt höjda hyror. När marknaden själv ska sätta hyran utan förhandling med Hyresgästföreningen undergrävs organiseringen av hyresgäster och försämringarna multipliceras. Det blir svårare att sätta dit oseriösa värdar.

Marknadshyror kommer inte att leda till fler bostäder. Det kommer endast leda till mer spekulation med våra hem,  allt färre kommer att ha råd med ett bra boende. Pandemin har verkligen visat vikten av att ha ett hem men också en trygg anställning. Den urholkade arbetsrätten i kombination med marknadshyror lägger grunden till ett otryggt samhälle där arbetare och studenter får allt svårare att ha råd med ett eget hem,

Hotet om marknadshyror men också mot välfärden i stort måste stoppas. Istället behöver vi en social bostadspolitik som bygger på demokrati, mänskliga rättigheter och klimatmedvetenhet. Hyrorna ska förhandlas fram, hyresgästerna behöver sin kollektiva styrka gentemot vår motpart hyresvärden. Alla ska ha råd att bo, ett hem är en rättighet. Samhället har ett ansvar för byggande av billiga och klimatsmarta allmännyttiga bostäder. Hyresgäster ska ha rätt till inflytande över renoveringar – renovräkningar måste få ett omedelbart stopp.

Vi höjer nu våra röster som hyresgäster. Vi har jagats länge nog med hot om ombildningar, ständiga hyreshöjningar, skattediskriminering, renoverings-chocker och genom bostadsbrist. Nu får det vara nog. 

Det krävs nu ett myller av coronasäkert motstånd och maximal aktivitet för att ändra utgångsläget. Individer, hyresgästföreningar, nätverk, fackföreningar, politiska organisationer och andra organisationer är alla välkomna. Digitala kampanjer, uppvaktningar, möten, flaggningar, hundratals smådemonstrationer  samt gemensamma protestdagar behövs. 18 april är motståndsvårens höjdpunkt då det blir protester över hela landet.

Den 19 januari samlades hyresgäster, aktivister, nätverk och organisationer i ett stormöte som sjösatte kampanjen Nej till marknadshyra, däribland initiativtagarna Nätverket Rädda Hyresrätterna, Norra Järva Stadsdelsråd och 18 april-kommitten. Kom med du också! Var med och bygg denna solidariska rörelse, för allas lika värde, för välfärden och för framtiden.

——-


KAMPANJPLAN för Nej till Marknadshyra, våren 2021
Januari och februari: då kontaktar man vänner, grannar, personer och föreningar lokalt och
bjuder in till ett zoom möte för den lokala kampanjen inför 18 april.


Andra stormötet 16 februari


Februari och mars: Maila till ansvariga politiker // Sätt upp ett Facebook-event // Börja kampanja på sociala medier


Tredje stormötet 18 mars


April – affischera lokalt // Kontakta lokalmedia // Gör en banderoll eller skyltar. Fixa megafon och
tryck av flygblad.


Avstämningsmöte 12 april


18 april PROTESTDAG ÖVER HELA LANDET – ordna minitorgmöte, fem personer.
T ex: två håller banderollen, en delar flygblad, en talar i megafonen och en filmar
Målet är minst 100 minitorgmöten runt om i landet


Maj – ej bestämt datum. Möte för utvärdering

31 maj – Utredningen för marknadshyra i nybyggnationen ska presentera sitt förslag

30 juni – Hyreskommissionen för ökat inslag av lägesfaktorn i hyressättningen ska presentera sina förslag