Ett lokalt möte!

Det allra bästa är att sätta upp nej till ombildningsnätverk så lokalt som det bara går. Och därifrån samverka med andra kvarter. Nu börjar brf och konsulter komma igång och de kommer använda lugnet som sommaren ger, informella samtal vid grillen och så vidare. Så kan vi bilda ett lokalt nätverk innan semestern, om än litet, så är det värt.

Några lärdomar från tidigare möten: 1. de som kommer till ett möte som är annonserat mot ombildning behöver tydliga (vilket inte är en motsättning till sakliga) argument för att tacka nej till bostadsrättsombildning och ja till att stanna i allmännyttan. Detta inte bara för sin egen skull utan för att de ska kunna föra budskapet vidare till sina grannar.

2. Mötet måste på plats påbörja den lokala organiseringen. Ta in kontaktuppgifter (mail och telefonnummer) från alla som är mot ombildning för att starta ett lokalt nätverk (facebook funkar inte för ganska många). Be alla som är där att själva skriva på nej-intresseanmälningar samt att ta med sig buntar med nej-intresseanmälningar för att samla in fler namn.

Allt det här kan verka självklart speciellt som att många av oss aktiva är vana organisatörer. Men det är i själva verket ganska svårt dels på grund av många andra hyresgästers ovana vid organisering nu för tiden och dels när det ”hettar till” (t ex att brf-are kommer till mötet och ställer till lite oordning). Så viktigt att ha gjort en tydlig arbetsfördelning bland de som håller i mötet i förväg. Bra om minst en person koncentrerar sig på att ta in kontaktuppgifter från besökare.

Det finns ytterligare en aspekt i den lokala organiseringen. De som verkligen inte vill ha ombildningen behöver dela insikten med oss att det kräver mer än bara det egna ställningstagandet. Det kräver lokal organisering.

Breven från bolaget – vad gör vi?

Den här manualen kommer från Bagarmossen och går utmärkt att använda överallt.

Hej bagisbor! Nu har staden gått ut med sina erbjudanden om “möjlighet att ombilda”. För vissa av oss är det en lättnad att våra fastigheter inte omfattas, men för många är det ett tungt besked att deras hem nu återigen riskerar ombildning. Hur tungt det än känns – ge inte upp!
Vi vill påminna om att vi i förra omgången lyckades stoppa drygt hälften av ombildningsförsöken – och denna omgång är vi mycket mer förberedda och organiserade. Vi är många som vill ha en ett gott boende för alla – inte bostadskarriär för de resursstarka.
Här är några förslag på vad du kan göra nu:

  • Uppdatera i information om din fastighet här: // länk till google docs över Bagarmossen, status för olika fastigheter //
  • Gå med i någon av grupperna som finns för lokal kvarters-organisering, du hittar länkar till respektive grupp längre ned
  • Börja med att planera för dörrknackning där ni kan prata med era grannar om situationen och samla in namnunderskrifter mot ombildning (det finns en mall för namnunderskrifter här i gruppen). Det gäller att försöka förhindra bostadsrättsföreningen från att få 50 procent av hyresgästerna att skriva på sin intresseanmälan.
  • Försök få en överblick om det finns en aktiv bostadsrättsförening i er fastighet
  • Prata även med dina grannar i vardagen, fråga hur de tänker och sprid information om vad en ombildning innebär och kan få för konsekvenser (information och material finns i här gruppen)
  • Gå till Stadsdelsnämndens möte torsdagen den 23 maj i Skarpnäck och ställ frågor / berätta för politikerna vad deras beslut innebär för dig
  • Delta eller gå förbi Bagis mot ombildnings sektion på Bagis megaloppis nu på lördag (25/5) & hjälp till att dela ut flygblad
  • Bolla idéer & sök stöd på OmbildningsCafet som arrangeras av Hyresgästföreningen nu på söndag 26 maj mellan kl 15-17 på Svartågatan 19.
  • På OmbildningsCafet kan du även köpa en “Bagis för hyresrätt” banderoll som du kan hänga upp på din balkong eller fönster. Det finns även klistermärken”Nej till ombildning” för dörrarna.
  • Maila politikerna i stadshuset, framförallt MP men även andra, om vad deras beslut innebär för dig och hur det känns att ha ett hem som är till salu – uppmana dem att Rädda allmännyttan i Stockholm.

Även du som bor i en fastighet som inte kan ombildas är viktig – ju fler vi är som engagerar oss för allmännyttan – desto starkare blir vi!
Vi planerar för nästa gemensamma möte för nätverket, preliminära datum är kvällstid den 11 eller 12 juni, alternativt förmiddagen den 2 juni. Vi återkommer med mer information så fort vi kan.

Sådan här propaganda lägger Stockholm stad våra skattepengar på. Illa illa.


Kontaktuppgifter till politiker i Stockholm stadhttps://www.centerpartiet.se/lokal/stockholmsregionen/stockholms-stad/startsida/kontakt
https://www.fistockholm.se/vra-politiker/
https://stockholm.liberalerna.se/kontakt/
http://wp.kristdemokraterna.se/stockholm/stadshus/politiker-stadshuset/
https://www.mp.se/stockholm#contact
https://moderaterna.se/stockholm/stadshuskansliet
https://socialdemokraternaistockholm.se/kontakta-oss/stadshuset/
http://stockholmsstad.vansterpartiet.se/kontakt/

Demonstration med Välfärdsalliansen

Den 16 maj demonstrerade Nätverket Rädda Hyresrätterna med Välfärdsalliansen. Vi röstade nej till regeringsprogrammet (”januari-avtalet som bland annat innehåller marknadshyror och försämrad arbetsrätt).

• Stärkta anställningsskydd, kollektivavtal och fackliga rättigheter
Nej till utökade undantag i turordningsreglerna
• Värna och bygg ut allmännyttan
Nej till marknadshyror – en bra bostad till rimlig hyra ska vara en social rättighet
• Nej till skattesänkningar för de rika
Skatt efter bärkraft för ökad jämlikhet och en pension som går att leva på
• Välfärd utan vinst
Gemensam kamp för upprustad välfärd, återupprättad asylrätt och social trygghet
• För nollutsläpp och ökad jämlikhet
Internationell solidaritet för demokrati och klimatansvar, massiva investeringar i klimatomställning nu 

Välfärdsalliansen består av:
Hyresgästföreningen region Stockholm
Nätverket Rädda Hyresrätterna
Elettan (Elektrikerna VK1)
Nätverket Gemensam Välfärd
Unga Byggare Stockholm-Gotland
SEKO Stockholm
Norra Järva Stadsdelsråd
Klimataktion

Vår rätt – Hyresrätt! Demo 6 maj

Nätverket Rädda Hyresrätterna genomförde den 6 maj en demonstration med huvudslogan Vår rätt – hyresrätt, tillsammans med Hyresgästföreningen, Ort till Ort, Hässelby/Grimsta mot ombildningar, Rinkeby mot ombildningar, Norra Järva Stadsdelsråd, 127 tillhör oss, Västertorp mot ombildning, Fagersjö mot ombildning, Rågsved mot ombildning, Hökis mot ombildning, Bagis mot ombildning.

Den unika gräsrotsaktivismen genomsyrade hela demonstrationen som startade på Sergels torg och gick i ett 600 personer lång tog till Stadshuset där politikerna hade möte. 13 personer talade, några av talen publicerar vi här nedan. Johan Johansson och Ellinor Brolin stod för musiken.

Demonstrationens paroller var:

– Fler hyresrätter, inte färre
– Nej till ombildning och utförsäljning
– Alla ska ha råd att bo bra
– För en social bostadspolitik – allmännyttan tillhör alla

Det var en väldigt viktig samling som skapade sammanhållning och styrka inför maj månad då arbetet mot ombildning kommer att intensifieras. Det är nu bostadsrättsföreningar börjar samla in intresseanmälningar bland grannar och det är nu vi börjar samla in nej-röster.

Här är några av bilderna, medieartiklarna och filmerna från demonstrationen.

DN
https://www.facebook.com/notes/dn-stockholm/demonstration-mot-planerade-ombildningar-av-hyresr%C3%A4tter-till-bostadsr%C3%A4tter/2305396293062441/

Gräsrots TV – finns på facebook

Sverige Radio
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=7212625&fbclid=IwAR2OqOL0NUx9nxkkh_iBk4mtRs6OVNTnT6mrfrqCaoNIuKD7OeVcG0ZSSrY

Hem & Hyra
https://www.hemhyra.se/nyheter/100-tals-protesterade-mot-ombildningarna-pa-sergels-torg/?fbclid=IwAR3_qDsk2fAUHNoOp43h-1jOKvwIvGz2z1uDnJIv_6LjtzayUN55KDSl2As

Mitt i
https://mitti.se/nyheter/hundratals-samlades-ombildningar/?omrade=hela-stockholm&view=app&fbclid=IwAR2EWfntCpql2r9vIzAzBvNWKOZy37-fcF8W2hGrhzEpTOUO6A989DN8eCw

Offensiv
http://www.socialisterna.org/ni-har-inte-tystat-oss/

Proletären
http://proletaren.se/artikel/deras-valfrihet-ar-inte-var

Dominika Polanska bostadsforskare
Ulrika Dahl Ort till Ort
Ellinor Brolin
Johan Johansson
Edith för Fridays for Futures

Demo 6 maj. Talet från 127

Paloma Winneth Varelamontes127 tillhör oss

Vi står här idag för att ni, de ledande politikerna i Stockholm har rubbat tryggheten i våra hem. Eftersom ni gått helt över huvudet på oss, när ni tog beslutet att öppna upp för försäljning av våra bostäder. Ni har inte tagit våra hyresrätter ännu men ni har tagit tryggheten ifrån oss. Däremot har ni inte skrämt oss till tystnad. För här är vi och vi blir bara fler och fler!

Ni använder förklädnade ord som “valfrihet”, “varierade boendeformer” och “bryta segregationen”. Låt mig översätta; för oss betyder era ord hot om marginalisering, trångboddhet, ökad bostadsbrist och fattigdom. 30-talets bostadspolitik byggde upp allmännyttan för att bekämpa just detta. Nu gör ni historien ogjord. och med er bostadspolitik är fattigsverige på väg tillbaka.

Fortsätt läsa ”Demo 6 maj. Talet från 127”

Demo 6 maj. Talet från Västertorp

Karin HedbrantVästertorp mot ombildningar

Västertorp är en närförort som byggdes på 50-talet med stora visioner för medborgargemenskap i folkhemmets tecken kring konst, kultur och tallskogsbackar. Här byggdes enkla men trivsamma hyresbostäder för alla av Stockholms stad. Men även ett stort antal särskilda bostadsateljéer för konstnärer med tanken att konsten ska finnas överallt där människorna bor. I ett gott samarbete med eldsjälen och byggmästaren Fritz Eriksson skapades en kulturpräglad stadsdel med konstgalleri, biograf, skulpturpark och unika utsmyckningar i många byggnader.

Men den här sortens värden är det sällan någon talar om numera. Allt färre känner till historien. Jag betvivlar att vårt moderata fastighetsborgarråd Dennis Wedin, född på 90-talet, är förtrogen med denna historia ty vissa i hans generation har fått för sig att en hyresbostad är ett andra klassens boende, en tillfällighetslösning på vägen till en s k bostadskarriär. Ty de människorna han umgås med har fått för sig att privat ägande är det enda som är något att sträva efter. För en del i det här skiktet är en hyresrätt snarast sedd som en slags social avstjälpningsplats.

Fortsätt läsa ”Demo 6 maj. Talet från Västertorp”

Demo 6 maj. Talet från Grimsta

Rasmus KlockljungHässelby/Grimsta mot ombildningar

Jag är stolt över att stå här som representant för lokalgruppen Hässelby/Grimsta mot ombildningar, men jag är inte glad. För det här borde fan inte behövas, eller hur?

Jag flyttade till Grimsta för 12 år sedan. Innan dess bodde jag i en lägenhet som var alldeles för stor och dyr för mig, och genom bostadsbolagets interna byteskö kunde jag få en mindre och billigare. Och den låg i Grimsta, så jag hamnade där av en slump. Jag hade inte ens hade varit i området tidigare, men det har blivit hemma för mig. Det finns mycket fin natur där, men många hus är gamla och lägenheterna är inte i toppskick. Men om något behöver lagas eller bytas så fixar bostadsbolaget det. Det är en av de största fördelarna med att bo i hyresrätt.

Fortsätt läsa ”Demo 6 maj. Talet från Grimsta”

Demo 6 maj. Talet från Bagis

Jag kommer från gruppen Bagis mot ombildningar. Vi är massor av grannar i Bagarmossen som organiserar oss för att bevara allmännyttan och hyresrätterna. 
För dom blå-gröna politikerna som satt igång detta, och konsultföretagen, handlar det bara om pengar och vinstdriven egoistisk politik. För oss handlar det om våra hem. Och våra hem är INTE till salu. Vår allmännytta är INTE till salu.

Fortsätt läsa ”Demo 6 maj. Talet från Bagis”